Bojovníkom za zdravie darujeme 150-tisíc eur

V apríli sme vyhlásili historicky prvé kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Každý náš poistenec s akýmkoľvek zdravotným problémom mal možnosť zapojiť sa a požiadať nás o finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Podporíme až 118 z nich.

Publikované: 07. 07. 2016

Bojovníkom za zdravie darujeme 150-tisíc eur Viac ako stovka podporených

Svoju žiadosť nám nakoniec poslalo takmer 500 bojovníkov. Každú z nich posúdili odborníci z oblasti medicíny a garanti z Nadácie pre deti Slovenska. Nakoniec sme vybrali 118 našich poistencov z celého Slovenska, ktorým venujeme spolu viac ako 150-tisíc eur na absolvovanie potrebnej liečby alebo na kúpu zdravotnej pomôcky, ktorú nekryje zdravotné poistenie.

Najväčší záujem je o rehabilitácie

Viac ako tretina vybraných žiadateľov môže vďaka grantu absolvovať rehabilitáciu doma alebo v zahraničí. Mnoho žiadateľov využije príspevok na kúpu zdravotných pomôcok, ktoré im pomôžu zlepšiť zdravotný stav (načúvacie prístroje, protézy, pomôcky pre diabetikov), alebo na pokrytie nákladov za nákup liekov.

Takmer polovica podporených žiadateľov sú deti a mladí ľudia do 15 rokov, za ktorých o príspevok požiadali ich rodičia alebo zákonní zástupcovia. Ide najmä o hendikepované deti, ktoré potrebujú rehabilitovať, aby napredovali vo svojom vývoji.

S nápadom založiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, sme prišli ešte v roku 2012. Zriadili sme Grantový program Dôvera, v rámci ktorého sme doteraz podporili viac ako 150 žiadateľov.

„Ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc je ale oveľa viac. A tak sme v apríli spustili projekt Bojovníci za zdravie. U našich poistencov sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi, preto už čoskoro otvoríme ďalšie grantové kolo,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Viac o Bojovníkoch za zdravie sa dozviete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk

Podporení žiadatelia v prvom kole grantového programu Bojovníci za zdravie

Podporený žiadateľ
Kraj
Výška podpory (eur)
Účel podpory
Tomáš K.
40 rokov
NR
 500
stomatologický zákrok
Lucia S.
28 rokov
TN
   80
nákup liekov
Oľga H.
4 roky
KE
1.500
ABA terapia pre autistu
Viera I.
33 rokov
BA
 1.000
zdravotná pomôcka
Tomáš S.
7 rokov
ZA
  650
špeciálne dioptrické okuliare
Marián L.
39 rokov
BA
316
rehabilitácia v zahraničí
Lukáš J.
2 roky
TT
1.988
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Benjamín L.
5 rokov
KE
1.140
rehabilitácia v Liberta Košice
Katarína K.
64 rokov
KE
480
pobyt v hyberbarickej komore
Daniela T.
36 rokov
TN
2.500
umelé oplodnenie
Nela M.
2 roky
BB
800
návšteva kurzov Feldenkreisovej metódy
Tobias B..
4 roky
BB
1.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Emília G.
57 rokov
TN
1.000
stomatologický zákrok
Angela Z.
43 rokov
KE
2.000
prevádzka kyslíkového prístroja
Barbora V.
24 rokov
ZA
470
zdravotné pomôcky pre diabetika
Emma T.
8 rokov
PO
1.200
rehabilitácie TheraSuit
Stella R.
15 rokov
NR
240
zdravotné pomôcky pre diabetika
Marek P.
6 rokov
TN
920
zdravotné pomôcky pre diabetika
Mária H.
53 rokov
PO
350
zdravotná pomôcka
Aneta B.
9 rokov
TT
250
nákup liekov
Michaela P.
18 rokov
KE
3.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Peter C.
37 rokov
BB
42
nákup liekov
Sebastián Peter P.
1 rok
BB
500
načúvacie prístroje
Mária N.
37 rokov
TT
1.000
dermatologické ošetrenie
Peter S.
22 rokov
BA
1.000
rehabilitácia v zahraničí
Zdenka K.
52 rokov
NR
300
polohovateľná stolička
Martina Ch.
18 rokov
TN
3.000
zdravotná pomôcka - univerzálne nosidlo
Richard O.
11 rokov
ZA
3.500
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Dominik Š.
8 rokov
KE
99
rehabilitácia v Liberta Košice
Ema Elena S.
2 roky
TN
3.078
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Katarína U.
42 rokov
BA
100
stomatologický zákrok
Samuel G.
19 rokov
PO
2500
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Marta H.
56 rokov
TN
500
polohovateľná posteľ
Mariana P.
54 rokov
BA
278
dermatologické ošetrenie
Sebastián S.
4 roky
NR
2.100
liečba tupozrakosti
Lukáš B.
5 rokov
TN
205
inhalátor
Ondrej N.
7 rokov
NR
1.580
zdravotná pomôcka
Matej B.
14 rokov
TN
1.000
masáže pre hendikepovaného
Eva G.
72 rokov
NR
621
akupunktúra
Zuzana C.
37 rokov
BA
2.120
operácia zraku
Jiří U.
71 rokov
ZA
80
úhrada špeciálneho vyšetrenia
Tamara H.
1 rok
BA
1.000
rehabilitácia v Neurino Šamorín
Albert S.
66 rokov
NR
32
mikrofón so zosilňovačom hlasu
Rastislav B.
48 rokov
BA
80
doplatok za očkovanie
Michaela P.
37 rokov
BA
2.300
načúvacie prístroje
Martin M.
5 rokov
BB
2.500
operácia Ulzibat
Mária R.
83 rokov
PO
400
zubná náhrada
Rudolf C.
51 rokov
NR
3.078
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Jakub Z.
5 rokov
TT
1.000
rehabilitácia v zahraničí
Zoja P.
4 roky
BA
1.000
rehabilitácia
Dávid R.
12 rokov
BB
3.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Eva B.
60 rokov
BA
500
špeciálne ošetrenie
Peter M.
22 rokov
TN
1.500
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Samuel M.
10 rokov
PO
900
rehabilitácia v Svetielku Prešov
Karina V.
4 roky
PO
2.500
operácia Ulzibat
Marco V.
3 roky
TT
2.700
rehabilitačná stolička
Inez L.
40 rokov
BA
770
kúpeľná liečba
Mária Č.
62 rokov
ZA
890
polohovateľná posteľ
Ľubomíra B.
55 rokov
PO
6.500
ortopedická pomôcka
Natália P.
6 rokov
KE
1.000
rehabilitácia
Marián P.
64 rokov
BB
3.000
elektrický vozík
Jozef K.
60 rokov
BA
1.600
rehabilitácia v NRC Kováčová
Andrej M.
52 rokov
BA
500
nákup vitamínov pre onko pacienta
Andrej B.
54 rokov
BA
360
pobyt v kryokomore
Peter Č.
41 rokov
PO
800
zdravotná pomôcka
Matúš M.
6 rokov
NR
900
zákrok v zahraničí
Nela M.
6 rokov
TN
915
inhalátor
Michal T.
29 rokov
ZA
1.091
zdravotná pomôcka
Alžbeta S.
65 rokov
BB
60
ortopedické pomôcky a lieky
Zétény V.
5 rokov
NR
599
komunikačný systém
Jakub V.
5 rokov
BB
450
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Alena K.
64 rokov
NR
600
ortopedická operácia
Greta B.
1 rok
PO
465
rehabilitácia
Dominika G.
3 roky
PO
367
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Katarína Ü.
61 rokov
NR
.432
očné šošovky
Stanislav Š.
66 rokov
PO
3.500
kyslíkový prístroj
Adrián J.
15 rokov
ZA
1.200
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Anna K.
63 rokov
ZA
3.000
nákup lieku
Alex M.
10 rokov
NR
500
zdravotná pomôcka pre diabetika
Lukáš B.
9 rokov
BB
3.000
rehabilitácia v Neurino Šamorín
Emília L.
61 rokov
PO
600
operácia zraku a špeciálne okuliare
Petra Z.
13 rokov
TT
465
zdravotná pomôcka pre diabetika
Daniel H.
11 rokov
TN
367
zdravotná pomôcka
Ján L.
53 rokov
TN
5.432
invalidný vozík s elektrickým pohonom
Fabian S.
6 rokov
TT
3.500
rehabilitácia
Sheryle D.
13 rokov
PO
1.200
rehabilitácia TheraSuit
Samuel S.
5 rokov
TT
3.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Ľubomíra J.
56 rokov
TT
500
špeciálne ošetrenie panvového dna
Kiara K.
5 rokov
TT
3.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Samuel B.
5 rokov
TT
1.680
nákup liekov a terapia
Daniel K.
51 rokov
PO
800
invalidný vozík
Imrich L.
52 rokov
KE
1.000
invalidný vozík
Lenka F.
9 rokov
KE
669
zdravotná pomôcka pre diabetika
Monika T.
47 rokov
BB
3.000
stomatologický zákrok
Ester H.
6 rokov
KE
1.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Jana P.
46 rokov
KE
450
liečebný pobyt
Dominika M.
23 rokov
ZA
3.078
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Lenka Z.
16 rokov
NR
1.800
stomatologická operácia
Martina P.
34 rokov
ZA
150
operácia varixov
Jana G.
51 rokov
TT
780
pobyt v hyberbarickej komore
Šimon H.
3 roky
KE
2.950
rehabilitácia v Renona Šúrovce
Július Č.
45 rokov
BB
1.000
aplikácia kmeňových buniek
Dominika M.
19 rokov
TN
2.000
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Zuzana H.
50 rokov
BB
500
rehabilitačný pobyt
Mária K.
62 rokov
KE
200
nákup liekov
Andrea N.
32 rokov
KE
300
rehabilitácia
Daniel L.
37 rokov
BA
500
operácia zraku
Matúš G.
13 rokov
BB
600
rehabilitácia v R1 Banská Bystrica
Roman G.
36 rokov
KE
700
pobyt v hyperbarickej komore
Alica F.
59 rokov
BB
1.600
zdravotná pomôcka
Marek O.
13 rokov
KE
1.200
rehabilitácia v Adeli Piešťany
Alex H.
7 rokov
PO
900
rehabilitácia TheraSuit
Richard R.
2 roky
PO
800
rehabilitácia
Kornélia D.
29 rokov
NR
540
zdravotné pomôcky pre diabetika
Ema H.
1 rok
KE
2.010
pobyt v hyberbarickej komore
Štefan S.
41 rokov
KE
400
akumulátor na načúvací prístroj
Miroslava Ž.
49 rokov
TN
800
ortopedická operácia
Emma B.
2 roky
BA
900
rehabilitačný pobyt