Všetko o grantovom programe Bojovníci za zdravie

Projekt Bojovníci za zdravie sme spustili so zámerom pomôcť našim poistencom k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Poskytujeme im finančný príspevok na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejných zdrojov.

Publikované: 15. 07. 2016

Všetko o grantovom programe Bojovníci za zdravie Zdravotníctvo je prísne regulované zákonmi, ktoré presne uvádzajú čo môžeme poistencovi z verejného zdravotného poistenia uhradiť, aké zákroky môže absolvovať a akú zdravotnú pomôcku mu môžeme preplatiť. Niekedy to ale nestačí. Nepredvídateľných situácii a diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia.

Pre koho je grantový program určený

Program slúži poistencom Dôvery s akýmkoľvek zdravotným problémom bez obmedzenia veku, ktorí chcú absolvovať liečbu, zákrok, operáciu alebo iné ošetrenie alebo potrebujú zdravotnú pomôcku či lieky, ktoré im pomôžu zlepšiť ich zdravotný stav. Za dieťa do 18 rokov a hendikepovaných poistencov môže žiadosť podať ich zákonný zástupca.

Na čo môžete získať grant

Finančný príspevok poskytneme vybraným žiadateľom na všetko, čo pomôže zlepšiť ich zdravotný  stav a zvýšiť kvalitu života. Poistenci nás najčastejšie žiadajú o:

  • príspevok na absolvovanie rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných,
  • kúpeľnú liečbu nad rámec zákona,
  • zakúpenie zdravotnej pomôcky alebo liekov,  ktoré si hradia sami alebo na ne doplácajú,
  • operácie alebo zákroky v zahraničí, ktoré nie je možné absolvovať u nás,
  • ošetrenia, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu.

Ako požiadať o grant

Každý rok má program Bojovníci za zdravie dve grantové kolá. Každé kolo sa riadi časovým harmonogramom, v ktorom je na prihlasovanie žiadostí vyčlenený približne mesiac. O finančný príspevok môžete požiadať elektronicky prostredníctvom online formuláru, ktorý nájdete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

Ako prebieha schvaľovanie

Žiadosti všetkých bojovníkov zozbierame a posúdime vo viacerých kolách tak, aby sme si boli istí, že sme vybrali tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. V prvom kole prejdú rukami lekárov a farmaceutov, ktorí každú žiadosť prečítajú a posúdia zdravotný stav nášho poistenca. Odporučia žiadosti, ktoré sa dostanú do druhého kola. V druhom kole žiadosti ohodnotia garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20 rokov skúseností.

Všetko o grantovom programe Bojovníci za zdravie

Ako vznikol projekt Bojovníci za zdravie

S nápadom zriadiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, sme prišli v roku 2012. Zriadili sme Grantový program Dôvera, v rámci ktorého sme podporili viac ako 150 žiadateľov a prispeli financiami vo výške 133 000 eur. A zároveň sme zistili, že ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľmi veľa. Zrealizované operácie a nesmierna vďaka tých, ktorým sme pomohli, nás len utvrdili v myšlienke, že naša pomoc má zmysel. Preto sme sa rozhodli ju rozšíriť a priniesli sme nový grantový program, prostredníctvom ktorého sa pomoc dostane viacerým našim poistencom.