Nová recepcia vo svidníckej nemocnici

Už aj v nemocnici Svet zdravia vo Svidníku získajú pacienti a návštevníci nemocnice všetky potrebné informácie na jednom mieste. Nemocnica tu vybudovala novú, modernú recepciu, ktorá slúži ako miesto prvého kontaktu. Jej vybudovanie finančne podporila Dôvera.

Publikované: 25. 09. 2018

Recepcia pripomína skôr hotelovú recepciu ako bežnú vrátnicu, na ktorú sme z našich nemocníc zvyknutí. Novinka si vyžiadala celkovú investíciu v hodnote 10-tisíc eur.

Nová recepcia vo svidníckej nemocnici

Ide už o desiatu recepciou hotelového štandardu v sieti nemocníc Svet zdravia, ktoré vznikli vďaka finančnej podpore Dôvery. Vo všetkých nemocniciach, kde bola vybudovaná sa už od prvých dní po predstavení potvrdilo, že pacienti túto službu veľmi privítali a že tento typ recepcie by mal byť prirodzenou súčasťou každej nemocnice. 

„Doteraz v nemocnici recepcia nefungovala. Ak k nám pacient zavítal a nepoznal prostredie nemocnice, bolo preň pomerne náročné zistiť, či v daný deň ordinuje lekár tej ktorej ambulancie alebo sa rýchlo zorientovať, kde sa nachádza aké oddelenie. Zriadenie recepcie preto vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, nasmerujeme ho v neznámom prostredí a staráme sa tak oňho už od vstupu do nemocničných dverí,“ zdôraznil Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

Nová recepcia vo svidníckej nemocnici Nová recepcia sa nachádza vo vestibule pri hlavnom pohotovostnom vchode do nemocnice. Jej zamestnanci sú pripravení v pracovných dňoch (od 7.30 do 15.30 hod.) poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe. Takisto pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude súčasne možné realizovať platby za nadštandardné výkony a iné služby. Recepcia bude zároveň poskytovať aj informácie o službách zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Na spokojnosť s pobytom v nemocnici sa pravidelne pýtame našich poistencov. Kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti väčšina pacientov ohodnotiť nevie, no každý vie posúdiť prostredie nemocnice, čistotu či príjemný personál. Preto veľmi oceňujem záujem svidníckej nemocnice pripraviť pre pacientov recepciu, ktorá je ďalším krokom k zvýšeniu ich komfortu,“ vysvetlil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Rozsah služieb poskytovaných novou recepciou:

  • Poskytnutie všeobecných informácií o nemocnici, oddeleniach a o ambulanciách;
  • Poskytovanie informácií o nadštandardných službách, cenách, liečebnom režime;
  • Platby za výkony a za nadštandardné služby;
  • Prvotná evidencia podnetov;
  • Riešenie núdzových a krízových situácií v nemocnici (úraz, požiar, krádež, havária);
  • Informácie o dopravnej zdravotnej službe Svet zdravia;
  • Prezentácia a ponuka zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni Dôvera;
  • Straty a nálezy;
  • Flexibilná pomoc pri riešení ostatných podnetov pacientov a návštevníkov;
  • V budúcnosti aj objednanie/preobjednanie pacienta na vyšetrenie/ošetrenie.