Balíček na imunitu pre učiteľov ZŠ

Učitelia patria počas pandémie koronavírusu medzi najviac ohrozené skupiny. Počas výučby v škole sú každý deň obklopení desiatkami žiakov a vystavení riziku nákazy. Priamo či nepriamo denne prichádzajú do kontaktu so stovkami až tisíckami ľudí. 

To, že ich úloha je v spoločnosti nezastupiteľná, vnímame najmä, keď malých školákov vzdelávame doma, často popri vlastnej práci. Nikto nepochybuje o tom, že vzdelávanie a sociálny kontakt je pre menšie aj väčšie deti nevyhnutný a veríme, že čoskoro zasadnú do lavíc všetky deti. Musia ich tam však čakať zdraví učitelia.

Základom je dobrá imunita

Niektorí učitelia už absolvovali očkovanie, iní naň čakajú, prípadne sa očkovať nechcú alebo nemôžu. Dobre fungujúci a zdravý organizmus je však základom udržania si zdravia pre každého. Preto sa Dôvera rozhodla pomôcť učiteľom a s podporou siete lekárni Dr.Max podporí imunitný systém pedagógov a venuje im tisicky vitamínových balíčkov.

Pre koho sú vitamíny určené?

Vitamínový balíček je k dispozícii pre všetkých učiteľov základných škôl (stupeň 1.-9.) bez ohľadu na to, či ide o školy štátne, súkromné alebo cirkevné. Žiaľ, nemáme kapacitu zabezpečiť balíčky aj pre nepedagogických zamestnancov základných škôl, učiteľov v stredných, vysokých a v materských školách.

Čo nájdu učitelia v balíčku?

Balíček obsahuje tri škatuľky vitamínov a minerálov:

DOVERA-VITAMINY-lowres-1089.jpg

Som učiteľom na základnej škole. Ako získam vitamíny?

Vitamínové balíčky si môžete prevziať v pobočkách Dôvery až do 31. mája. Naše úradné hodiny sú kvôli epidemickým opatreniam skrátené. Preto vám pred návštevou konkrétnej pobočky odporúčame si ich preveriť.

Podmienkou prebratia balíčka je, aby ste mali vygenerovaný certifikát na portáli zborovna.sk. Certifikát obsahuje vaše meno, názov základnej školy, v ktorej učíte, a má jedinečný kód. Ak máte možnosť, môžete si ho vytlačiť, nie je to však nevyhnutné. Stačí, ak sa ním preukážete v elektronickej podobe - vo svojom mobilnom telefóne pri prevzatí vitamínov na niektorej z našich 75-tich kamenných pobočiek. Tu nájdete ich zoznam aj s adresami.

Prosím, berte na vedomie, že prebratie balíčka je možné len osobne s vlastným certifikátom. Nie je preto možné, aby sme ho vydali inej osobe, ako majiteľovi certifikátu.

Čo ak certifikát ešte nemám?

Vzhľadom na epidemickú situáciu a s tým spojené uzavretie našich pobočiek sme boli nútení generovanie certifikátov na čas pozastaviť. Ak ste si certifikát nestihli vygenerovať, prosíme vás o strpenie. Od 19. apríla obdarujeme najskôr učiteľov, ktorí už certifikát majú a následne pristúpime k možnosti znovu si generovať certifikát, aby sme obdarovali aj ďalších učiteľov. O zmenách budeme informovať na našej webovej stránke a na portáli zborovna.sk.

Upozornenie

Predĺžili sme termín vydávania vitamínov z 31. marca až na 31. mája 2021. Tento termín sa môže meniť podľa záujmu učiteľov a vydaných pandemických opatrení. Taktiež sa môže meniť obsah balíčka v závislosti od dostupnosti jednotlivých vitamínov u dodávateľa.