DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v uvedenom období eviduje ponuku nižšej ceny bodu pre:

  • MR v oblasti krku alebo krčnej chrbtice; CB: 0,003663 €
  • MR muskuloskeletálneho systému; CB: 0,003115 €
  • Výkony jednodňovej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore: oftalmológia


1390Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky351,00
1391
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory   alebo do sulcus ciliare
369,00
1392Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou351,00
1393 Operácia sekundárnej katarakty bez umelej vnútroočnej šošovky315,00
1393A
Operácia sekundárnej katarakty laserom bez umelej vnútroočnej šošovky
198,00
1394
Repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky
288,00
1395
Primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov
315,00
8700
operácia strabizmu
270,00
8701
plastické operácie na jednej mihalnici (ektropium, entropium, blefarochalázia)
243,00
8701K
Plastické operácie na oboch mihalniaciach (ektropium, entropium, blefarochalázia)
315,00
8702
operácia nystagmu jedného oka
225,00
8702K
Operácia nystagmu oboch očí
315,00
8703
elektroepilácia
63,00
8704
excimer-laserová operácia rohovky jedného oka zo zdravotných indikácií (anizometropia od 3,5d a v prípade rohovkových lézií)
315,00
8704K
Excimer-laserová operácia rohovky oboch očí zo zdravotných indikácií   (anizometropia od 3,5D a v prípade rohovkových lézií)
423,00
8705
fotodynamická terapia sietnice
270,00
8706A
Filtračná operácia glaukómu
360,00
8706B
Operácia glaukómu laserom
243,00
8706C
Operácia glaukómu (kryo)
450,00
8707
operácia pterýgia jedného oka - ablácia a plastika
234,00
8707K
Operácia pterýgia oboch očí - ablácia a plastika
270,00
8708
operácia nádoru mihalnice jednostranne
234,00
8709
operácia nádorov spojovky
198,00
8710A
Predná lamelárna keratoplastika - vrátane ceny za transplantát (rohovku)
1314,00
8710B
Zadná lamelárna keratoplastika - vrátane ceny za transplantát (rohovku)
1350,00
8711
operácie slzných bodov
153,00
8712
operácie slzného vaku jedného oka
135,00
8712K
Operácie slzného vaku oboch očí
180,00
8713
zavedenie trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest
153,00
8714
tarzorafia jednostranne
234,00
8714K
Tarzorafia obojstranne
270,00
8715
operácia lagoftalmu s implantáciou závažia hornej mihalnice (vrátane   závažia)
360,00
8716
operácia zrastov spojovky (operácia zrastov spojovky s voľným   transplantátom)
225,00
8717
krytie rohovky amniovou membránou
225,00
8718
CXL - corneal cross linking
333,00
8719
IAK - incízna astigmatická keratotómia
333,00
8720
intrastromálna implantácia distančných prstencov - vrátane nákladov za prstence
1224,00
8721
transpupilárna termoterapia nádorov sietnice a cievovky
225,00
8722
explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky
315,00
8723
skleroplastika
297,00
8724
intravitreálna aplikácia liekov
99,00
8730
laserová koagulácia sietnice (operácie sietnice laserom)
108,00
8845
blefaroplastika jedného oka zo zdravotných dôvodov
288,00
8845K
Blefaroplastika oboch očí zo zdravotných dôvodov
387,00
9603
exstirpácia jedného chalazea
45,00
9606
Sondáž slzných ciest
18,00
9607
Injekčná aplikácia kortikoidu do periokulárneho hemangiómu
90,00
9609
Diódová laserová koagulácia sietnice
108,00
9611
Operácia lagoftalmu
270,00
9613
Aplikácia botoxu pri strabizme jedného oka
135,00
9613K
Aplikácia botoxu pri strabizme obojstranne
180,00
9614
Operácia kongenitálnej katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej   šošovky
333,00