Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2016

Publikované: 29. 12. 2016

Odbornosť

Názov výkonu

Návrh  ceny výkonu  (EUR)

Lekárska genetika

Detekcia mutácií K-RAS génu (kodóny 12 a 13)

264,87

Lekárska genetika

Postnatálne vyšetrenie karyotypu z dlhodobej tkanivovej kultivácie prúžkovaním chromozómov 

132,435

Lekárska genetika

Postnatálne vyšetrenie karyotypu z kultivácie lymfocytov prúžkovaním chromozómov

86,4

Lekárska genetika

Rozšírené vyšetrenie myelodysplastického syndrómu, za každú ďalšiu sondu (doplnok k výkonu 7233A)

97,119

Lekárska genetika

Vyšetrenie iných zápalov ženských panvových orgánov (mimo chlamýdií a HPV) 

35,316

Lekárska genetika

Vyšetrenie Gilbertovho syndrómu, detekcia polymorfizmov v  UGT1A1 géne

52,974

Lekárska genetika

Základné vyšetrenie hemochromatózy, polymorfizmy C282Y, H63D, S65C v géne HFE

108

Lekárska genetika

FISH analýza v prípade pozitivity IHC  HER2 neu

79,2

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu EGFR  (detekcia mutácií v exónoch 18, 19, 20, 21)

405

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu BRCA2 (1 gén - 27 exónov)

2207,25

Lekárska genetika

Vyšetrenie chlamýdií 

35,316

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu BRAF  (detekcia mutácií v kodóne 600)

153

Lekárska genetika

Vyšetrenie mnohopočetnej liekovej rezistencie (expresia 11 génov)

342

Lekárska genetika

Detekcia HPV vírusov (high risk, low risk skupiny)

35,316

Lekárska genetika

AML prvovyšetrenie, CG + FISH (najmenej 5 sond bez riedenia) + MG

777,834

Lekárska genetika

AML relaps, CG + FISH (najmenej 5 sond bez riedenia) +  MG

777,834

Lekárska genetika

AML kontrolné vyšetrenie, FISH + MG, v prípade potreby aj CG

309,015

Lekárska genetika

CML prvovyšetrenie, CG + FISH + MG

441,45

Lekárska genetika

CML relaps, CG + FISH + MG

441,45

Lekárska genetika

CML kontrolné vyšetrenie, CG alebo FISH

220,725

Lekárska genetika

CML kontrolné vyšetrenie, MG

176,58

Lekárska genetika

CML detekcia mutačného statusu bcr/abl

264,87

Lekárska genetika

Rozšírené vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), vyšetrenie 50 najčastejších bodových mutácií pri E84 (postnatálne vyšetrenie)

309,015

Lekárska genetika

Kompletné vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), sekvenácia celého génu pri E84 (postnatálne vyšetrenie)

971,19

Lekárska genetika

ALL prvovyšetrenie,  CG + FISH + MG vrátane MLPA  IKAROS

777,8349

Lekárska genetika

ALL relaps, CG + FISH + MG

777,8349

Lekárska genetika

ALL kontrolné vyšetrenie

309,015

Lekárska genetika

CLL prvovyšetrenie, CG + FISH + MG

441,45

Lekárska genetika

CLL relaps, CG + FISH + MG

441,45

Lekárska genetika

CLL kontrolné vyšetrenie

220,725

Lekárska genetika

CLL detekcia mutačného statusu IGHV (u pacientov pred transplantáciou)

397,305

Lekárska genetika

Prenatálne vyšetrenie karyotypu plodu z dlhodobej tkanivovej kultivácie prúžkovaním chromozómov 

132,435

Lekárska genetika

Prenatálna genetická diagnostika aneuploídií molekulárno-genetickými alebo cytogenetickými  metódami (chromozómy 13,18,21,X,Y)

176,58

Lekárska genetika

Základné vyšetrenie mnohonásobného myelómu za použitia dvoch sond

194,238

Lekárska genetika

Rozšírené vyšetrenie mnohonásobného myelómu, použitie každej dalšej sondy ako doplnok k výkonu 7228A

97,119

Lekárska genetika

Vyšetrenie karyotypu z periférnej krvi u jedného z partnerov pri infertilite

86,4

Lekárska genetika

Vyšetrenie delécií v AZF oblasti Y - chromozómu (oblasti a/b/c) pri mužskej neplodnosti pri oligo-azoospermii

132,435

Lekárska genetika

Vyšetrenie mužskej neplodnosti pri azoospermii, sekvenovanie  génu CFTR

971,19

Lekárska genetika

Vyšetrenie SRY, alebo 1 mikrodelécie, alebo podrobnej diferenciácie dokázanej chromozómovej aberácie metódou  FISH, alebo 1 sonda z aneutestu

117

Lekárska genetika

Vyšetrenie myelodysplastického syndrómu,  CG + FISH  s použitím 3 sond

291,357

Lekárska genetika

Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG

247,212

Lekárska genetika

Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG + CG

309,015

Lekárska genetika

Základné vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), mutácia  H1069Q

26,487

Lekárska genetika

Rozšírené vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), štyri najčastejšie mutácie 3402delC, W779X, R778G, 1340del 4

52,974

Lekárska genetika

Kompletné vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), 21 exónov

1236,06

Lekárska genetika

Rozšírené vyšetrenie hemochromatózy, 15 mutácií v génoch HFE, FPN1, TFR2

135

Lekárska genetika

Vyšetrenie trombofilných mutácií - základný set (faktor V a II)

52,974

Lekárska genetika

Vyšetrenie trombofilných mutácií - MTHFR polymorfizmy  C677T a A1298C, po predošlom vyšetrení hladiny homocysteínu

17,658

Lekárska genetika

Vyšetrenie trombofilných mutácií - každá ďalšia mutácia

17,658

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu BRCA1 (1 gén - 23 exónov)

2207,25

Lekárska genetika

Detekcia známej mutácie génu BRCA1 alebo BRCA2 (1 exon)

123,606

Lekárska genetika

BRCA2 - pri Dg. C50, C56 (36 fragmentov, celý gén)

2374,083

Lekárska genetika

Detekcia štruktúrových genómových prestavieb génu BRCA1 alebo BRCA2 (výkon za 1 gén), 

97,119

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu RET u pokrvného príbuzného (1 exón)

114,777

Lekárska genetika

Detekcia mutácií génu RET (exóny 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16)

706,32

Lekárska genetika

HER2 neu, (IHC metóda)

63

Lekárska genetika

Vstupné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, vstupná typizácia, porovnanie DNA darcu a príjemcu

1125

Lekárska genetika

Kontrolné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, MG

405

Lekárska genetika

Detekcia mutácie N- RAS

298,71