Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2019 nasledovne.

Aktualizované: 30. 12. 2019

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v uvedenom období neeviduje ponuku nižšej ceny bodu.

V Bratislave dňa: 30.12.2019