Výročné správy

Informácie o našej činnosti a hospodárení, o zabezpečovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti, o produktoch a službách pre klientov, zverejnené vo výročných správach.

Aktualizované: 07. 07. 2017

Správy o hospodárení 2011 - 2016

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
2016
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Apollo zdravotná poisťovňa