Výročné správy

Informácie o našej činnosti a hospodárení, o zabezpečovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti, o produktoch a službách pre klientov, zverejnené vo výročných správach.

Aktualizované: 25. 05. 2018

Správy o hospodárení 2011 - 2016

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Výročné správy

Výročné správy2016
2017
Výročné správy

Výročné správy
Výročné správy
Výročné správy
Výročné správy
Výročné správy
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Apollo zdravotná poisťovňa