Výročné správy

Informácie o našej činnosti a hospodárení, o zabezpečovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti, o produktoch a službách pre klientov, zverejnené vo výročných správach.

Aktualizované: 04. 05. 2015

Správy o hospodárení 2011 - 2015

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Apollo zdravotná poisťovňa