Výročné správy

Informácie o našej činnosti a hospodárení, o zabezpečovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti, o produktoch a službách pre klientov, zverejnené vo výročných správach.

Aktualizované: 25. 05. 2018

Správy o hospodárení 2011 - 2016

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.2016
20172010
2009
2008
2007
2006
2005

Apollo zdravotná poisťovňa