Výkazy a hromadné oznámenia

Zasielať nám mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú dve základné povinnosti, ktoré máte voči nám, ak ste zamestnávatelia. Oznamujete nám v nich dôležité informácie o vašich zamestnancoch - našich poistencoch. Byrokracii sa úspešne vyhnete, ak to robíte elektronicky.

Aktualizované: 12. 03. 2012

Výkazy a hromadné oznámenia

Prostredníctvom tzv. hromadného oznámenia nám oznamujete všetky zmeny u vašich zamestnancov súvisiace s platiteľom poistného. Nahlásite nám tak napríklad začiatok a ukončenie zamestnania, práceneschopnosť, odchod na materskú a následne rodičovskú dovolenku, neplatené voľno a podobne.

Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní. Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmena udiala.

V tzv. mesačných výkazoch nám oznamujete príjmy vašich zamestnancov spolu s výškou preddavku, ktorý za nich odvádzate na zdravotné poistenie. Mesačný výkaz nám doručujete každý mesiac najneskôr do troch dní od výplatného termínu.

Pri vypĺňaní mesačného výkazu používajte tieto kódy:

  • 2300 - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009
  • 24NN - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, NN označuje vašu príslušnosť k pobočke. 
  • 2400 - mesačné výkazy za obdobie od roku 2010.

V prípade, že zamestnávate troch a viac zamestnancov, mesačný výkaz aj hromadné oznámenie nám zasielate výhradne elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len doplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou z vášho mzdového či účtovného systému.

Zamestnávatelia s maximálne dvoma zamestnancami môžu výkaz zasielať aj v papierovej podobe na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Aj vám však odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Pozrite si usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia.


Najčastejšie sa pýtate

Ako pošlem dávku 514?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 514 (teda výkaz preddavkov na poistné) nám musíte zasielať elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, e-mail, odporúčame vám však bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 514 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom. 

Podrobnosti nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 601?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 601 (teda oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie) ste povinný nám zaslať elektronicky. A to na CD nosiči, USB kľúči, alebo e-mailom.

Odporúčame vám však využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predvyplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 601 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom.

Podrobnosti a aktuálne metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Kto musí posielať hromadné oznámenia a výkazy elektronicky a prečo?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva spolu 3 a viac zamestnancov (bez ohľadu na to, kde sú poistení), je povinný zasielať výkazy aj hromadné oznámenia elektronickou formou. Táto povinnosť vzniká na základe usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia.

Zasielať hromadné oznámenia a mesačné výkazy môžete na CD, diskete, USB kľúči, e-mailom alebo jednoducho prostredníctvom našej bezplatnej služby Elektronická pobočka.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Ako zasielať mesačné výkazy
Povinnosti platiteľa
Elektronická pobočka pre platiteľa