Ide o funkciu našej Elektronickej pobočky, zapracovanú do mzdových a personálnych softvérov používaných zamestnávateľmi. Priamo ich prepojí s dátami našej zdravotnej poisťovne bez zbytočných klikov, Grid kariet a prihlásení do Elektronickej pobočky.

Umožňuje overiť si a skontrolovať údaje o zamestnancoch týkajúce sa zdravotného poistenia ešte pred odoslaním mesačného výkazu a hromadného oznámenia. Najdôležitejšie výhody našej služby si môžete stiahnuť vo forme tohto súboru - letáka.

Prínosy novej služby:

 • Hromadné oznámenia si môžete otestovať skôr, ako ich pošlete do poisťovne, navyše cez viac kontrol, ako to bolo doteraz možné cez Elektronickú pobočku. Kontrola prebieha voči aktuálnym dátam, tak ako sa kontrolujú už reálne zaslané výkazy a oznámenia. Výsledkom kontroly je zrozumiteľne popísaný zoznam chýb, ktoré treba opraviť pred finálnym odoslaním oznámenia do Dôvery. Toto testovanie môžete vykonať kedykoľvek počas mesiaca a opakovať ho bez obmedzenia, až kým nebude výsledok bezchybný.
 • Otestované a správne hromadné oznámenie sa odošle priamo z počítača, bez nutnosti generovania a ukladania súborov niekam na plochu počítača a následného odoslania cez Elektronickú pobočku.
 • Rovnakým spôsobom sa dajú otestovať a odoslať aj mesačné výkazy.
 • Overením odvodovej odpočítateľnej položky, skôr než si ju zamestnanec písomne uplatní, predídete chybám a častým následným stornám, ktoré sú spojené so spätnou opravou.
 • Overením poistenca, resp. zamestnanca získate aktuálnu informáciu o tom, či je nový alebo súčasný zamestnanec našim poistencom.
 • Poskytujeme aj zoznam všetkých zamestnancov zamestnávateľa poistených v Dôvere s určením ich hlavných kategórií (zamestnanec, dohodár) tak, ako sú evidovaní v informačnom systéme Dôvery.

Problémy s určením  príslušnosti k poisťovni vznikajú najmä začiatkom roka,  kedy zamestnanci často zabúdajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Je to aj praktická pomôcka v prípade overovania brigádnikov, ktorí pracujú v rozličných dňoch v mesiaci.

 • Získate aktuálny prehľad o stave účtu zamestnávateľa a jedným klikom sa dostanete do Elektronickej pobočky k podrobným členeniam po mesiacoch, vrátane možnosti reklamácie, kde môžete uhradiť poistné platobnou kartou alebo cez platobné portály bánk a to s okamžitým spracovaním platby na našej strane
 • Služba poskytuje možnosť overiť si aj platiteľa - zistiť či je alebo nie je v zozname dlžníkov Dôvery. Tým môžete predísť prípadným stratám, pretože je predpoklad, že keď si partner neplní svoje povinnosti voči poisťovni, nebude si ich plniť ani voči iným veriteľom.
 • Potvrdenie o stave pohľadávok zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného, či už pre vlastné potreby alebo štátne orgány, môžete za pár minút získať tiež priamo zo softvéru a to aj opakovane. Stačí jedným klikom požiadať o vystavenie potvrdenia, chvíľku počkať a následne si ho aj vytlačiť (ak nestačí v elektronickom PDF formáte).  
 • Navyše viete v prípade potreby zmeniť výplatný termín, aktualizovať údaje, či sledovať začiatok a koniec dohodárov.
 • Na záver, získate prehľad o všetkých plánovaných odstávkach systému - odbúrava sa tak zbytočný stres v prípade, že elektronická komunikácia Dôvery bude obmedzená - personalista či mzdový účtovník si vedia efektívnejšie naplánovať svoju prácu.


Dodávatelia, ktorí majú novú službu zapracovanú vo svojom softvéri, resp. pracujú na jej spustení:

Softvérová firma Názov softvéru
Asseco Solutions a.s.
Plynárenská 7/ C,  821 09 Bratislava
SPIN
MK soft, s. r. o.
Kvetná 1, 080 01 Prešov
Ekonomická agenda SQL
MRP – Company, s. r. o.
Rázusova 91, 977 01 Brezno
MRP Mzdy a personalistika
Tory Consulting, a. s.
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice
SAP
Vema, s. r. o.
Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava
Mzdy Vema
IFOsoft, s. r. o.
Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IFOsoft mzdová agenda
ASOFT Prešov, s. r. o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
WINTES
Mars svk, s. r. o.
Polereckého 9, 851 04 Bratislava
Mzdy Mars
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava
Money
KROS a. s.
Rudnaya 21, 010 01 Žilina
OLYMP
HOUR, spol. s r. o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina
HUMANET
SOMI Trenčín spol. s r. o.
Švermova 3, 911 01  Trenčín
MZDYWIN
SofCom, spol s r. o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
MZDY
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Československej armády 20, 041 18 Košice
WinPAM
STORMWARE, spol s r. o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava
POHODA
SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
Softip
TP soft, s.r.o.
Námestie Štefana Moysesa 5,
974 01 Banská Bystrica
Mzdy
Chemat computer service s.r.o.
M.R. Štefánika 116 , 972 71 Nováky
Ekonomická agenda
Cora geo s.r.o.
A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
CG ISS

Ak sa váš mzdový softvér nenachádza v zozname, kontaktujte svojho dodávateľa s požiadavkou o zapracovanie služby do softvéru.

Spoločnostiam, ktoré majú záujem zapracovať našu službu do svojich softvérov pre mzdárov a účtovníkov, ju poskytneme bezplatne. Stačí, ak nám napíšu na adresu: [email protected].

Najčastejšie otázky k službe Zamestnávatelia online nájdete tu.

Prvé skúsenosti používateľov služby nájdete tu.