Ide o funkciu našej Elektronickej pobočky, zapracovanú do mzdových a personálnych softvérov používaných zamestnávateľmi. Priamo ich prepojí s dátami našej zdravotnej poisťovne bez zbytočných klikov, Grid kariet a prihlásení do Elektronickej pobočky.

Umožňuje overiť si a skontrolovať údaje o zamestnancoch týkajúce sa zdravotného poistenia ešte pred odoslaním mesačného výkazu a hromadného oznámenia. Najdôležitejšie výhody našej služby si môžete stiahnuť vo forme tohto súboru - letáka.

Prínosy novej služby:

 • Hromadné oznámenia si môžete otestovať skôr, ako ich pošlete do poisťovne, navyše cez viac kontrol, ako to bolo doteraz možné cez Elektronickú pobočku. Kontrola prebieha voči aktuálnym dátam, tak ako sa kontrolujú už reálne zaslané výkazy a oznámenia. Výsledkom kontroly je zrozumiteľne popísaný zoznam chýb, ktoré treba opraviť pred finálnym odoslaním oznámenia do Dôvery. Toto testovanie môžete vykonať kedykoľvek počas mesiaca a opakovať ho bez obmedzenia, až kým nebude výsledok bezchybný.
 • Otestované a správne hromadné oznámenie sa odošle priamo z počítača, bez nutnosti generovania a ukladania súborov niekam na plochu počítača a následného odoslania cez Elektronickú pobočku.
 • Rovnakým spôsobom sa dajú otestovať a odoslať aj mesačné výkazy.
 • Overením odvodovej odpočítateľnej položky, skôr než si ju zamestnanec písomne uplatní, predídete chybám a častým následným stornám, ktoré sú spojené so spätnou opravou.
 • Overením poistenca, resp. zamestnanca získate aktuálnu informáciu o tom, či je nový alebo súčasný zamestnanec našim poistencom.
 • Poskytujeme aj zoznam všetkých zamestnancov zamestnávateľa poistených v Dôvere s určením ich hlavných kategórií (zamestnanec, dohodár) tak, ako sú evidovaní v informačnom systéme Dôvery.

Problémy s určením  príslušnosti k poisťovni vznikajú najmä začiatkom roka,  kedy zamestnanci často zabúdajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Je to aj praktická pomôcka v prípade overovania brigádnikov, ktorí pracujú v rozličných dňoch v mesiaci.

 • Získate aktuálny prehľad o stave účtu zamestnávateľa a jedným klikom sa dostanete do Elektronickej pobočky k podrobným členeniam po mesiacoch, vrátane možnosti reklamácie, kde môžete uhradiť poistné platobnou kartou alebo cez platobné portály bánk a to s okamžitým spracovaním platby na našej strane
 • Služba poskytuje možnosť overiť si aj platiteľa - zistiť či je alebo nie je v zozname dlžníkov Dôvery. Tým môžete predísť prípadným stratám, pretože je predpoklad, že keď si partner neplní svoje povinnosti voči poisťovni, nebude si ich plniť ani voči iným veriteľom.
 • Potvrdenie o stave pohľadávok zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného, či už pre vlastné potreby alebo štátne orgány, môžete za pár minút získať tiež priamo zo softvéru a to aj opakovane. Stačí jedným klikom požiadať o vystavenie potvrdenia, chvíľku počkať a následne si ho aj vytlačiť (ak nestačí v elektronickom PDF formáte).  
 • Navyše viete v prípade potreby zmeniť výplatný termín, aktualizovať údaje, či sledovať začiatok a koniec dohodárov.
 • Na záver, získate prehľad o všetkých plánovaných odstávkach systému - odbúrava sa tak zbytočný stres v prípade, že elektronická komunikácia Dôvery bude obmedzená - personalista či mzdový účtovník si vedia efektívnejšie naplánovať svoju prácu.


Dodávatelia, ktorí majú novú službu zapracovanú vo svojom softvéri, resp. pracujú na jej spustení:

Softvérová firma Názov softvéru Stav
Aurus   Ekonomika, Trnavská 80, 821 02 Bratislava
Ekonomika
Už  čoskoro
Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/ C,  821 09 Bratislava
SPIN
Už v produkcii
Bohumil Turan, 3.februára 300/12031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
CountingHouse
Už čoskoro
CÍGLER SOFTWARE, a.s.  Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava
Money
Už v produkcii
Cora geo s.r.o. A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
CG
Už  v produkcii
Chemat computer service s.r.o. M.R. Štefánika 116 , 972 71 Nováky
Ekonomická agenda
Už v produkcii
HOUR,   spol. s r. o.   M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina
HOUR
Už v produkcii
IFOsoft, s. r. o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IFOsoft mzdová agenda
Už v produkcii
INTES Trnava, s. r. o.  a združenie ASOFT Prešov Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
WINTES
Už v produkcii
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy,   Československej armády 20, 041 18 Košice
WinPAM
Už v produkcii
KROS a. s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
OLYMP
Už v produkcii
MRP – Company, s. r. o.  Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46  Valaská
MRP_mzdy a personalistika
Už v produkcii
Mars svk, s. r. o. Polereckého 9, 851 04 Bratislava
Mzdy Mars
Už v produkcii
MK soft, s. r. o. Kvetná 1, 080 01 Prešov
Ekonomická agenda SQL
Už v produkcii
SOMI Trenčín spol. s r. o. Švermova 3, 911 01  Trenčín
MZDYWIN

Už v produkcii
SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Mzdy
Už v produkcii
SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava 821 04
Softip
Už v produkcii
STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava
POHODA   
Už v produkcii
SunSoft,   Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín
Pam
Už  čoskoro
TP soft, s.r.o., Námestie Štefana Moysesa 5 974 01 Banská Bystrica
Mzdy
Už čoskoro
Tory Consulting, a. s. Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice
SAP
Už v produkcii
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava
Mzdy Vemä
Už v produkcii
QI Group Slovakia s.r.o. , Hodonínska 25, 841 03 Bratislava – Záhorská Bystrica
Personalistika a dochádzka
Už čoskoro
Ernst & Young, Žižkova 9 811 02 Bratislava
SAP
Už v produkcii
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava
SAP
Čoskoro
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromova 2665/1, 813 30 Bratislava
SAP
Už v produkcii

Ak sa váš mzdový softvér nenachádza v zozname, kontaktujte svojho dodávateľa s požiadavkou o zapracovanie služby do softvéru.

Spoločnostiam, ktoré majú záujem zapracovať našu službu do svojich softvérov pre mzdárov a účtovníkov, ju poskytneme bezplatne. Stačí, ak nám napíšu na adresu: [email protected].

Najčastejšie otázky k službe Zamestnávatelia online nájdete tu.

Prvé skúsenosti používateľov služby nájdete tu.