Dni zdravia u vás vo firme

Dni zdravia sú organizované zadarmo naším personálom priamo u vás vo firme. Okrem uvedených meraní si je možné dohodnúť ďalšie vyšetrenia.

Publikované: 02. 08. 2018

Zdravotná poisťovňa Dôvera pravidelne pripravuje pre zamestnávateľov zdravotné akcie. Sú zamerané na osvetu, edukáciu a prevenciu v oblasti starostlivosti o zdravie. Zamestnanci majú možnosť priamo na pracovisku absolvovať zdravotné merania a následne konzultovať výsledky s kvalifikovaným personálom.

Môžete si vybrať z nasledovných vyšetrení

      

  Meranie tuku a BMI

 Meranie glukózy

  Meranie pulzu a tlaku

Meranie Oximetrom PO 30

 Meranie pulzným oximetrom poukazuje na ochorenia dýchacích ciest, astmu alebo srdcové zlyhanie.

Meranie piCO Smokerlýzerom

 Merania množstva CO vo vydýchnutom vzduchu.
CO (oxid uhoľnatý) je plyn, ktorý sa viaže na hemoglobín a vnziká karboxyhemoglobín. Tým dochádza k nedostatočnej výžive tkanív a ďalších orgánov.

Dohodnite  si termín akcie a program priamo s našimi manažérmi

Trenčiansky kraj

Ing. Gabriela Kupcová
0911 677 055
kupcova.gabriela@dovera.sk

Košický kraj

Ing. Henrieta Fečkeová
0911 677 061
feckeová.henrieta@dovera.sk

Prešovský kraj

Mgr. Martina Cibulášová
0911 498 511
cibulasova.martina@dovera.sk

Trnavský kraj

Ing. Dagmar Drgoňová
0911 677 060
drgonova.dagmar@dovera.sk

Nitriansky kraj

Ing. Ingrid Michrinová
0911 567 027
michrinova.ingrid@dovera.sk

Žilinský kraj

Miroslav Tonhajzer
0910 330 665
tonhajzer.miroslav@dovera.sk

Zvolenský kraj

Renáta Marschaleková
0910 787 053
marschalekova.renata@dovera.sk

Bratislavský kraj

Bc. Dominika Pašovič
0911 170 799
pasovic.dominika@dovera.sk