Aké čísla účtov používať

Pozor, rôzne skupiny platiteľov majú odlišné čísla účtov aj identifikačné údaje. Odporúčame vám skontrolovať si, či máte platby správne označené a či odchádzajú na správne číslo účtu.

Aktualizované: 27. 01. 2014
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Zatvoriť filter  

Aké čísla účtov používať Od 1.2. 2014 sa v súvislosti so SEPA platbami zmenil formát účtu z BBAN (domáca forma účtu) na IBAN (medzinárodný formát účtu) a kód banky na SWIFT/ BIC kód.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000464464
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate  miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.

Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK2381800000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK2381800000007000170052, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Zamestnávateľ

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000747747
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: 8-miestne IČO + 2-miestne poradové číslo vašej organizačnej jednotky, ktoré sme vám pridelili
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

konštantný symbol: 3558

Náš tip:
V prípade platby preddavkov z dividend použite rovnaké fakturačné údaje, pričom špecifický symbol uveďte v tvare 88MMRRRR (dvojčíslie 88 označuje, že ide o platiteľa dividend).

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK5281800000007000747747, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.

Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK238100000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK2381800000007000170052, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Samoplatiteľ

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000464464
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate  miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.

Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK2381800000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK23818000000070001752, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Najčastejšie sa pýtate

Koľko mám mesačne platiť na zdravotné poistenie?

Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nezamestnaná osoba majú určené minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie v roku 2018 nasledovne:

Čítať celú odpoveď
Omylom som odoslal preddavok na poistné dvakrát.

Ak ste odviedli platbu dvakrát, vedieme ju ako preplatok. Odporúčame vám:

  • najbližšiu platbu znížiť o omylom zaplatenú sumu alebo
  • nasledujúcu platbu neodoslať vôbec.

Preddavok za konkrétny mesiac odrátame z preplatku, ktorý vám takto vznikol.

Čítať celú odpoveď
Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Kto musí platiť?

Verejné zdravotné poistenie je povinné, a preto má každý poistenec určené, kto za neho platí poistné.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Povinnosti platiteľa
Konkrétne návody, ako platiť odvody