Zoznam našich dlžníkov podľa platnej legislatívy. Dlh znamená riziká , je preto výhodnejšie platiť riadne a včas , prípadne dlh čo najskôr zaplatiť . V tom môže pomôcť aj naša nová služba KomfortPlatba.

Automatizované overenie dlžníkov (poistencov) nie je možné z dôvodu GDPR poskytovať na komerčné účely. Prístup k overeniu dlžníkov v online režime majú všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.