Dlžníci

Platiť poistné musia zamestnávatelia, zamestnanci, živnostníci, samoplatitelia, iné samostatne zárobkovo činné osoby aj štát. Z týchto financií zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť a služby pre poistencov. Ak neplatíte, porušujete zákon a riskujete.

Aktualizované: 18. 01. 2016

Kde nájdete zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov zverejňujeme podľa zákona. Stačí, keď zadáte rodné číslo osoby alebo IČO firmy. Ak sa v zozname nachádzate, čo najskôr si svoje podlžnosti vyrovnajte.

Lekári si môžu v zozname overiť, či pacient nie je dlžník. V zabezpečenej zóne Elektronická pobočka je overenie pre lekárov rýchlejšie a jednoduchšie ako na webe.

Zverejňujeme aj našich najväčších dlžníkov.

Čo riskujú dlžníci

Ak máte dlhy, riskujete, že budete musieť napokon zaplatiť viac - na úrokoch či trovách exekúcie. Navyše vám hrozí, že vás lekári ošetria iba v akútnom prípade a všetko ostatné si budete platiť z vlastného vrecka. Týkať sa to môže napríklad kúpeľov alebo plánovanej hospitalizácie v nemocnici. Dlžníci majú problémy aj pri získavaní úverov či eurofondov.

Ak ste zamestnanec a váš zamestnávateľ je na zozname dlžníkov, nemusíte mať obavy. Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme.

Čo majú robiť dlžníci

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu. Zašleme vám upomienku, výkaz nedoplatkov alebo sa s vami skontaktuje exekútor. Preto vám odporúčame dlh čo najskôr zaplatiť.

Ak sme vám poslali výkaz nedoplatkov a s dlhom nesúhlasíte, máte právo podať voči nemu námietky - do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov. Námietky môžete podať elektronicky vo vašej Elektronickej pobočke, písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo ich môžete podať na adrese www.dlhy.dovera.sk.

Zaplateniu dlhu sa nedá vyhnúť tým, že si od nás nepreberiete poštovú zásielku. Poštová zásielka s výkazom nedoplatkov sa považuje za doručenú aj vtedy, keď ju neprevezmete.

Podmienky na schválenie splátkového kalendára nájdete na tejto stránke.

Ako sa dlhom vyhnúť

Niekedy môže byť za vznikom dlhu banalita - nesprávne číslo účtu, nepresné identifikačné údaje uvedené pri platbe ako variabilný a špecifický symbol alebo neplnenie si oznamovacích povinností. Vtedy sa môže stať, že vás evidujeme ako dlžníka, hoci ním nie ste.

Odporúčame vám preto dodržiavať zásady správneho platenia.

Zásady správneho platenia pre individuálnych platiteľov

  • minimálny preddavok v roku 2017 je 61,81 € (resp. 30,90 € pre osobu so zdravotným postihnutím); v roku 2018 to bude 63,84 € (resp. 31,92 €)
  • číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464, variabilný symbol: rodné číslo, špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2017 v tvare 042017), konštantný symbol: 3558,
  • ak ste neuhradili preddavky za niektorý mesiac, pri platbe použite správny špecifický symbol. Ak ste napríklad neuhradili poistné za január 2016, špecifický symbol je 012016.

Zásady správneho platenia pre hromadných platiteľov - zamestnávateľov

  • preddavky platí zamestnávateľ za každého svojho zamestnanca (okrem zamestnanca s odvodovou úľavou, t.j. so sadzbou 0 % z príjmu zamestnanca, za ktorého platí poistné štát),
  • preddavok platíte každý mesiac v celkovej výške 14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (7 % u zamestnanca so zdravotným postihnutím); od roku 2011 nie je minimálny vymeriavací základ určený a môže byť aj nižší ako je minimálna mzda,
  • číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747, variabilný symbol: 8-miestne IČO + dvojmiestne poradové číslo organizačnej jednotky (alebo „00“, ak nemáte organizačnú jednotku), špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2017 v tvare 042017), konštantný symbol: 3558.

Najčastejšie sa pýtate

Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Konkrétne návody, ako platiť odvody