Dlžníci

Platiť poistné musia zamestnávatelia, zamestnanci, živnostníci, samoplatitelia, iné samostatne zárobkovo činné osoby aj štát. Z týchto financií zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť a služby pre poistencov. Ak neplatíte, porušujete zákon a riskujete.

Aktualizované: 17. 05. 2018

Kde nájdete zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov zverejňujeme podľa zákona. Stačí, keď do vyhľadávacieho poľa zadáte meno, priezvisko, obchodné meno alebo IČO firmy. Ak sa v zozname nachádzate, čo najskôr si svoje podlžnosti vyrovnajte.

Lekári si môžu v zozname overiť , či pacient nie je dlžník. V zabezpečenej zóne Elektronická pobočka je overenie pre lekárov rýchlejšie a jednoduchšie ako na webe.

Zverejňujeme aj našich najväčších dlžníkov .

Čo riskujú dlžníci

Ak máte dlhy, riskujete, že budete musieť napokon zaplatiť viac - na úrokoch či trovách exekúcie. Navyše vám hrozí, že vás lekári ošetria iba v akútnom prípade a všetko ostatné si budete platiť z vlastného vrecka. Týkať sa to môže napríklad kúpeľov alebo plánovanej hospitalizácie v nemocnici. Dlžníci majú problémy aj pri získavaní úverov či eurofondov.

Ak ste zamestnanec a váš zamestnávateľ je na zozname dlžníkov, nemusíte mať obavy. Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme.

Čo majú robiť dlžníci

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu. Zašleme vám upomienku, výkaz nedoplatkov alebo sa s vami skontaktuje exekútor. Preto vám odporúčame dlh čo najskôr zaplatiť.

Ak sme vám poslali výkaz nedoplatkov a s dlhom nesúhlasíte, máte právo podať voči nemu námietky - do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov. Námietky môžete podať elektronicky vo vašej Elektronickej pobočke, písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo ich môžete podať na adrese www.dlhy.dovera.sk .

Námietky je možné podať aj prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Zaplateniu dlhu sa nedá vyhnúť tým, že si od nás nepreberiete poštovú zásielku. Poštová zásielka s výkazom nedoplatkov sa považuje za doručenú aj vtedy, keď ju neprevezmete .

Podmienky na schválenie splátkového kalendára nájdete na tejto stránke.

Ako sa dlhom vyhnúť

Niekedy môže byť za vznikom dlhu banalita - nesprávne číslo účtu , nepresné identifikačné údaje uvedené pri platbe ako variabilný a špecifický symbol alebo neplnenie si oznamovacích povinností . Vtedy sa môže stať, že vás evidujeme ako dlžníka, hoci ním nie ste.

Odporúčame vám preto dodržiavať zásady správneho platenia.

Zásady správneho platenia pre individuálnych platiteľov

  • minimálny preddavok v roku 2017 je 61,81 € (resp. 30,90 € pre osobu so zdravotným postihnutím); v roku 2018 to bude 63,84 € (resp. 31,92 €)
  • číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464 , variabilný symbol: rodné číslo, špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2017 v tvare 042017), konštantný symbol: 3558,
  • ak ste neuhradili preddavky za niektorý mesiac, pri platbe použite správny špecifický symbol. Ak ste napríklad neuhradili poistné za január 2016, špecifický symbol je 012016.

Zásady správneho platenia pre hromadných platiteľov - zamestnávateľov

  • preddavky platí zamestnávateľ za každého svojho zamestnanca (okrem zamestnanca s odvodovou úľavou, t.j. so sadzbou 0 % z príjmu zamestnanca, za ktorého platí poistné štát),
  • preddavok platíte každý mesiac v celkovej výške 14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (7 % u zamestnanca so zdravotným postihnutím); od roku 2011 nie je minimálny vymeriavací základ určený a môže byť aj nižší ako je minimálna mzda,
  • číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747 , variabilný symbol: 8-miestne IČO + dvojmiestne poradové číslo organizačnej jednotky (alebo „00“, ak nemáte organizačnú jednotku), špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2017 v tvare 042017), konštantný symbol: 3558.

Najčastejšie sa pýtate

Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Konkrétne návody, ako platiť odvody