História zmien

Máte nedoplatok? Možno sú za ním nepriradené platby Publikované 03. 05. 2017

 Každú platbu, ktorú nám pošlete so správnymi údajmi a v správnej výške, spárujeme s príslušnou položkou na úhradu (predpisom). Môže sa však stať, že niektoré platby ostanú nepriradené – napríklad chybou vo variabilnom symbole alebo kvôli nesprávne uvedenému, prípadne chýbajúcemu špecifickému symbolu.

Oprava chybných dokumentov pred ročným zúčtovaním poistného Publikované 03. 05. 2017

  Ako po minulé roky, tak aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného (RZP) za zamestnávateľov - našich platiteľov poistného a aj ich zamestnancov. Na to ale potrebujeme úplné, jednoznačné a bezchybné podklady. Teraz je ten správny čas na prípadné opravy.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 Publikované 26. 04. 2017

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2016. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.

Ako sa nestať dlžníkom Publikované 19. 07. 2016

Najjednoduchšou cestou ako sa nezaradiť na zoznam dlžníkov je platiť odvody načas, v správnej výške, na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi.

Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov Publikované 20. 02. 2012

Tu nájdete všetky tlačivá pre samoplatiteľov, živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby aj zamestnávateľov. Ak ste nenašli to, čo ste hľadali, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte tlačivo pre poistenca alebo poskytovateľa. Sú vpravo.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Publikované 09. 02. 2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1. januára 2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je „príjmom zo závislej činnosti“, teda príjmom „zamestnanca“ a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj poistné.

Konkrétne návody, ako platiť odvody Publikované 19. 02. 2012

Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o platení odvodov na verejné zdravotné poistenie. Stačí si vybrať, či ste samoplatiteľ, živnostník, zamestnávateľ, zamestnanec alebo poistenec štátu.

Prehľad výšky poistného po rokoch Publikované 26. 01. 2015

V tomto článku nájdete prehľad výšky preddavkov za posledné roky podľa jednotlivých kategórií (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Modelové situácie pri platení odvodov Publikované 04. 01. 2016

Ukončili ste štúdium, začínate podnikať, idete na materskú dovolenku, prišli ste o prácu, meníte zamestnávateľa alebo rušíte živnosť? Prečítajte si čo sa pre vás zmení z pohľadu platenia zdravotných odvodov.

Odvody od januára 2018 Publikované 18. 07. 2016

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2018 znova zmení. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Úroková amnestia – špeciálna ponuka pre dlžníkov Publikované 07. 11. 2016

 Máte voči nám podlžnosti? Rozhodli sme sa vám vyjsť v ústrety špeciálnou ponukou. Vyhlasujeme úrokovú amnestiu pre dlžníkov na zdravotnom poistení.

Naša služba Zamestnávatelia online vám ušetrí čas a prácu Publikované 22. 06. 2016

Online služba, ktorú sme pripravili pre mzdárov, účtovníkov a personalistov, im ušetrí množstvo času a práce. Vďaka nej sa totiž môžu vyhnúť opravám účtovníctva, mesačných výkazov a hromadných oznámení.

Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár Publikované 04. 02. 2016

Ak potrebujete svoj dlh voči zdravotnej poisťovni rozložiť na splátky, môžete si podať žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach (ďalej „splátkový kalendár“).

Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Publikované 30. 12. 2015

Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Overenie aktuálnosti emailových kontaktov Publikované 10. 11. 2015

Overovanie aktuálnosti údajov platiteľov poistného má nové pravidlá. Po novom bude prebiehať pravidelne raz za rok.

Ako zasielať hromadné oznámenia Publikované 23. 06. 2015

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Ako zasielať mesačné výkazy Publikované 23. 06. 2015

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Cez Elektronickú pobočku už zaplatí poistné každý Publikované 21. 03. 2014

Cez Elektronickú pobočku môžete svoje poistné zaplatiť akoukoľvek kreditnou alebo debetnou kartou online. Preddavky, dlžné poistné, ročné zúčtovanie uhradíte bez zbytočnej návštevy banky či pošty. 

Platiť poistné nebolo nikdy jednoduchšie Publikované 25. 03. 2015

S pomocou novej služby KomfortPlatba je platenie poistného komfortnejšie ako kedykoľvek predtým. Všetko vykonáme za vás, iba na základe vášho súhlasu, takže nemusíte riešiť termín ani výšku úhrady.

Čo riskujete, keď neplatíte Publikované 18. 02. 2015
Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - osem z desiatich našich dlžníkov, dokopy dlhujú na zdravotných odvodoch desiatky miliónov eur.
Späť