Tlačivá pre individuálnych platiteľov (samoplatiteľ, SZČO)

Oznámenie o príjmoch za rok 2019  NOVÉ!

Tlačivo vypĺňa poistenec, ktorý mal v roku 2019 vyplatené dividendy, ktoré nie sú zdaňované a ktoré vznikli za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016. Tlačivo sa vypĺňa podľa vysvetliviek v ňom uvedených.

Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby

Potvrdenie pre individuálnych platiteľov (samoplatiteľ, SZČO)

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie:

na účely verejného obstarávania, na účely cudzineckej polície, pre SZČO o úhrade poistného v danom roku, pre SZČO o úhrade preddavkov na poistné za daný rok, pre neregistrovaného platiteľa poistného, o stave saldokonta platiteľa poistného, o vrátení preplatku a zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok, o zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok, všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok,požiadať o splátkový kalendár.

Oznámenia hromadných platiteľov (zamestnávateľov)

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného si môžete vyplniť elektronicky online na tomto odkaze.

- pre nahlásenie zmeny a zániku platiteľa poistného použite toto tlačivo

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie použite na prihlásenie a odhlásenia zamestnanca, ohlásenie nemocenskej, ošetrovného alebo materského a podobne.

Potvrdenie pre hromadných platiteľov

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, o odpustenie poplatkov z omeškania

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie:

na účely verejného obstarávania, na účely cudzineckej polície, o stave saldokonta platiteľa poistného, všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok.

INFO: získať potvrdenie môžete už do jednej hodiny, stačí oň požiadať v Elektronickej pobočke. Potvrdenie dostanete online, nie až do piatich pracovných dní.

Vykazovanie preddavkov hromadných platiteľov

Výkazy na určenie hodnoty preddavku na verejné zdravotné poistenie hromadného platiteľa:

Výkaz platný od mája 2018

Výkaz platný od januára 2015

Výkaz platný od januára 2011

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend

Vykazovanie preddavkov za staršie obdobia 

Ročné zúčtovanie poistného - výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Výkaz platný od roku 2009 do decembra 2010

Do roku 2008 v korunách:

Opravné výkazy za staršie obdobia treba zasielať na tlačivách, ktoré boli v platnosti v tom období:

časť - sumárna: PDF | WORD | EXCEL časť - rozpis podľa jednotlivých zamestnancov: PDF | WORD | EXCEL

Pre platiteľov evidovaných v zdravotnej poisťovni APOLLO do decembra 2009:

Individuálni platitelia, podľa príslušnosti k pobočke:

Bratislava , Skalica , Púchov , Nitra , Banská Bystrica , Michalovce

Hromadní platitelia:

do decembra 2008 od januára 2009
časť časť
časť časť

Opravné výkazy za roky 2004 - 2006

Sideria:

  1. SIDERIA zdravotná poisťovňa: časť - sumárna
  2. Opravný výkaz za poistencov SIDERIE do decembra 2006: časť - rozpis podľa jednotlivých zamestnancov

Opravný výkaz za poistencov SIDERIE do obdobia decembra 2006: mesačný výkaz platiteľa poistného

Dôvera:

Mesačný výkaz platiteľa poistného (do 12/2004)