obalky monitor.jpg

Prostredníctvom tzv. hromadného oznámenia nám oznamujete všetky zmeny u vašich zamestnancov súvisiace s platiteľom poistného. Nahlásite nám tak napríklad začiatok a ukončenie zamestnania, práceneschopnosť, odchod na materskú a následne rodičovskú dovolenku, neplatené voľno a podobne.

Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní . Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca , ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmena udiala.

V tzv. mesačných výkazoch nám oznamujete príjmy vašich zamestnancov spolu s výškou preddavku, ktorý za nich odvádzate na zdravotné poistenie. Mesačný výkaz nám doručujete každý mesiac najneskôr do troch dní od výplatného termínu .

Pri vypĺňaní mesačného výkazu používajte tieto kódy:

  • 2300 - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009
  • 24NN - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, NN označuje vašu príslušnosť k pobočke. 
  • 2400 - mesačné výkazy za obdobie od roku 2010.

V prípade, že zamestnávate troch a viac zamestnancov , mesačný výkaz aj hromadné oznámenie nám zasielate výhradne elektronicky . Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame bezplatnú službu Elektronická pobočka . V nej nám dáta len doplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou z vášho mzdového či účtovného systému.

Zamestnávatelia s maximálne dvoma zamestnancami môžu výkaz zasielať aj v papierovej podobe na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Aj vám však odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.