Samoplatiteľ

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné, t.j. 76,44 € v roku 2021 (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 38,22 €).

SZČO

Mesačné poistné:

  • Je minimálne 76,44 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %).
  • Je minimálne 38,22 € pre SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).
  • Nie je určené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.

Pozor: Ak ste v roku 2020 platili preddavok v rozpätí od 70,91 € do 76,44 € (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím od 35,45 € do 38,22 €), v roku 2021 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 76,44 €, resp. 38,22 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2021 za január 2021.