Kedy sa poistiť v zahraničí

Idete do EÚ, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska alebo na Island na dovolenku, služobnú cestu či študovať? Poistený zostávate naďalej na Slovensku a odvody si platíte podľa slovenskej legislatívy.

Pred odchodom si skontrolujte, či máte platný európsky preukaz. Ak náhle ochoriete alebo sa vám stane úraz, preukážte sa ním u lekára, v nemocnici alebo v lekárni, zabezpečí vám potrebnú zdravotnú starostlivosť. Neznamená to však, že nebudete platiť nič - v každej krajine platia špecifické pravidlá a doplatky pacientov sú celkom bežné. Ak sa chcete doplatkom vyhnúť, vybavte si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ak sa však sťahujete, začínate za hranicami podnikať alebo vás prijali do zamestnania v rámci EÚ, a platiť si budete v zdravotnej poisťovni v cudzine. Nezabudnite nás o tom informovať do ôsmich dní.To isté platí aj počas dlhodobého pobytu mimo EÚ.