Mesačné výkazy a hromadné oznámenia

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú najčastejšie doklady, ktoré nám posielajú zamestnávatelia. Okrem toho nám zamestnávatelia často oznamujú svoj vznik, zmenu alebo zánik prostredníctvom tzv. registračného listu.

Mesačný výkaz zasiela každý jeden zamestnávateľ, hromadné oznámenie iba ten, u ktorého prišlo k zmene u zamestnancov (odišli na materskú, sú práceneschopní, začali alebo ukončili pracovný pomer, mali vyplatený iný príjem zo závislej činnosti ako z pracovného pomeru).

Naša služba Zamestnávatelia online vám ušetrí čas a prácu Naša služba Zamestnávatelia online vám ušetrí čas a prácu Pridané 22. 06. 2016

Online služba, ktorú sme pripravili pre mzdárov, účtovníkov a personalistov, im ušetrí množstvo času a práce. Vďaka nej sa totiž môžu vyhnúť opravám účtovníctva, mesačných výkazov a hromadných oznámení.

Overenie aktuálnosti emailových kontaktov Overenie aktuálnosti emailových kontaktov Pridané 10. 11. 2015

Overovanie aktuálnosti údajov platiteľov poistného má nové pravidlá. Po novom bude prebiehať pravidelne raz za rok.

Ako zasielať hromadné oznámenia Ako zasielať hromadné oznámenia Pridané 23. 06. 2015

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Ako zasielať mesačné výkazy Ako zasielať mesačné výkazy Pridané 23. 06. 2015

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Doplnenie položky IBAN Pridané 30. 01. 2014

S účinnosťou od 1. februára 2014 dochádza v komunikácii platiteľov so zdravotnou poisťovňou k zmene dátovej štruktúry dávky 514/590/601 (doplnenie položky IBAN).

Ako prihlásiť zamestnanca na dohodu Ako prihlásiť zamestnanca na dohodu Pridané 19. 12. 2012

Od januára 2013 sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj dosahovanie príjmu z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.