Mesačné výkazy a hromadné oznámenia

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia sú najčastejšie doklady, ktoré nám posielajú zamestnávatelia. Okrem toho nám zamestnávatelia často oznamujú svoj vznik, zmenu alebo zánik prostredníctvom tzv. registračného listu.

Mesačný výkaz zasiela každý jeden zamestnávateľ, hromadné oznámenie iba ten, u ktorého prišlo k zmene u zamestnancov (odišli na materskú, sú práceneschopní, začali alebo ukončili pracovný pomer, mali vyplatený iný príjem zo závislej činnosti ako z pracovného pomeru).