Doplnenie položky IBAN

S účinnosťou od 1. februára 2014 dochádza v komunikácii platiteľov so zdravotnou poisťovňou k zmene dátovej štruktúry dávky 514/590/601 (doplnenie položky IBAN).

Publikované: 30. 01. 2014

Podrobnosti o zmene môžete nájsť v oficiálnych dokumentoch na stránkach Ministerstva zdravotníctva.