Ako zasielať mesačné výkazy

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Aktualizované: 10. 07. 2015

Ako zasielať mesačné výkazy V mesačnom výkaze nám oznamujete

  • príjmy vašich zamestnancov - našich poistencov,
  • ich vymeriavací základ,
  • celkovú výšku preddavku za všetkých vašich zamestnancov - našich poistencov aj konkrétne za každého zamestnanca samostatne.

Ak máte troch a viac zamestnancov

Výkaz nám zasielate výhradne elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame vám bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov

Výkaz môžete zasielať aj v papierovej podobe na našu adresu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Aj vám však radšej odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Kódy v mesačnom výkaze

Pri vypĺňaní mesačného výkazu používajte tieto kódy:

  • 2300 - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009.
  • 24NN - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, kde NN označuje vašu príslušnosť k pobočke.
  • 2400 - mesačné výkazy za obdobie od roku 2010.
Chcete vedieť detaily? Stiahnite si usmernenie k zasielaniu mesačných výkazov.

Najčastejšie sa pýtate

Ako pošlem dávku 514?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 514 (teda výkaz preddavkov na poistné) nám musíte zasielať elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, e-mail, odporúčame vám však bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 514 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom. 

Podrobnosti nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 601?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 601 (teda oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie) ste povinný nám zaslať elektronicky. A to na CD nosiči, USB kľúči, alebo e-mailom.

Odporúčame vám však využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predvyplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 601 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom.

Podrobnosti a aktuálne metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Upozorní má Elektronická pobočka na nedodané mesačný výkazy a hromadné oznámenia?

Áno, túto informáciu vám zobrazujeme hneď po prihlásení na úvodnej stránke vašej Elektronickej pobočky. Chybné alebo nedodané mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia zobrazujeme vo veľkých oknách vyznačené farebne.

Čítať celú odpoveď
Je E-pobočka v sekcii platiteľ určená aj individuálnym platiteľom?

Táto sekcia je pre hormadných platiteľov, teda zamestnávateľov. Ak ste samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, využite rolu Poistenec.

Čítať celú odpoveď
Chcem si aktivovať E-pobočku ako platiteľ. Čo mám urobiť?

Zaregistrovať Elektronickú pobočku si môžete na tejto stránke. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, nezabudnite potvrdiť validačný token, ktorý vám odošleme na email, ktorý ste uviedli pri registrácii. Na základe potvrdenia registrácie, vám zašleme poštou príslušné dokumenty spolu s prihlasovacími údajmi a grid kartou.

Vaše konto sa stane aktívnym na základe podpísanej Zmluvy o elektronickej komunikácii a Preberacieho protokolu, ktoré nám, prosím, zašlite na adresu:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
CBO pracovisko Nitra
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Povinnosti platiteľa
Elektronická pobočka pre platiteľa