Ako zasielať hromadné oznámenia

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Aktualizované: 10. 07. 2015

Ako zasielať hromadné oznámenia Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní. Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmeny udiali.

Ak zamestnávate troch a viac zamestnancov

Oznámenie nám zasielate výhradne elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame vám bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len doplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Zamestnávatelia s maximálne dvoma zamestnancami

Oznámenie môžete zasielať aj v papierovej podobe na našu adresu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Aj vám však radšej odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Pri vypĺňaní hromadného oznámenia používajte tieto kódy:

  • 2300 - hromadné oznámenia za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009.
  • 24NN - hromadné oznámenia za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, kde NN označuje vašu príslušnosť k pobočke.
  • 2400 - hromadné oznámenia za obdobie od roku 2010.

Chcete vedieť detaily? Stiahnite si metodické usmernenia vo formáte PDF k podávaniu hromadných oznámení.

Najčastejšie sa pýtate

Ako pošlem dávku 514?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 514 (teda výkaz preddavkov na poistné) nám musíte zasielať elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, e-mail, odporúčame vám však bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 514 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom. 

Podrobnosti nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 601?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 601 (teda oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie) ste povinný nám zaslať elektronicky. A to na CD nosiči, USB kľúči, alebo e-mailom.

Odporúčame vám však využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predvyplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 601 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom.

Podrobnosti a aktuálne metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Upozorní ma E-pobočka na chyby alebo nedodané dávky?

Áno, túto informáciu vám zobrazujeme hneď po prihlásení na úvodnej stránke vašej Elektronickej pobočky. Chybné alebo nedodané mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia zobrazujeme vo veľkých oknách vyznačené farebne.

Čítať celú odpoveď
Je E-pobočka v sekcii platiteľ určená aj individuálnym platiteľom?

Táto sekcia je pre hormadných platiteľov, teda zamestnávateľov. Ak ste samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, využite rolu Poistenec.

Čítať celú odpoveď
Chcem si aktivovať E-pobočku ako platiteľ. Čo mám urobiť?

Na stránke E-pobočky vyplňte formulár. Zadajte požadované údaje, aby sme mohli pre vás pripraviť dohodu o elektronickej komunikácii. Na základe nej vám službu aktivujeme a vydáme aj prístupové údaje, ktoré budete pri prihlasovaní používať. Bude tiež potrebné potvrdiť validačný e-mail, ktorý vám zašleme.

Predpokladom na úspešnú registráciu je to, aby ste boli u nás registrovaný ako platiteľ.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Povinnosti platiteľa
Elektronická pobočka pre platiteľa