Návod, ako platiť odvody

Poistné alebo odvody platia povinne zo zákona každý mesiac:

  • zamestnanec,
  • zamestnávateľ,
  • samostatne zárobkovo činná osoba,
  • štát (za svojich poistencov - teda deti, dôchodcov, rodičov na materskej dovolenke, nezamestnaných a pod.),
  • dobrovoľne nezamestnaná osoba alebo samoplatiteľ.

Výška platby, termíny aj čísla účtov sú odlišné pre každú jednu skupinu. Detailné informácie nájdete v konkrétnych návodoch.

Pomôžeme vám zorientovať sa v najčastejších životných situáciách - ak napríklad začínate podnikať, idete na materskú, prišli ste o zamestnanie alebo končíte štúdium. Zistíte, koľko a kedy máte platiť a aké ďalšie povinnosti treba splniť.