Koľko sa platilo v roku 2017

SZČO a samoplatiteľ mali aj v roku 2017 (podobne ako v predchádzajúcich rokoch) zákonom určené povinné minimálne mesačné odvody (v tabuľke nižšie). Na rozdiel od zamestnanca, ktorý sumu minimálneho mesačného odvodu určenú nemal a zamestnávateľ vypočítal preddavok zo skutočne dosiahnutého mesačného príjmu (teda príjem mohol byť aj nižší ako minimálny základ SZČO).

Maximálny vymeriavací základ a tým aj maximálny možný odvod z príjmov zo zamestnania a z príjmov z podnikania sú od roku 2017 zrušené. Jediné ohraničenie maximálneho odvodu za rok 2017 je z príjmov z dividend, keď sa poistné vypočíta najviac zo sumy 52 980 eur.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a dobrovoľne nezamestnaná osoba


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 441,50 61,81
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% neurčený
neurčený
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 441,50 30,90
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% neurčený
 neurčený

* osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou  fyzickou osobou

Vysvetlivky

 • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 441,50 (50 % zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2015 v sume 883 €)
 • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2017   u SZČO a u samoplatiteľov je suma  5 298 (441,50 € x 12 mesiacov); u zamestnancov nie je minimum určené
 • maximálny základ mesačného preddavku je od roku 2017 zrušený (do konca roka 2016 bol ustanovený ako najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)
 • výnimka: maximálny vymeriavací základ od roka 2017 je určený iba z príjmov z dividend a je v sume 52 980   (60-násobok priemernej mesačnej mzdy 883 €) 
 • percentuálna sadzba je 14 % (v prípade zamestnania rozdelená na 10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec); pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (v prípade zamestnania rozdelená na 5 % zamestnávateľ + 2 % zamestnanec)
 • percentuálna sadzba z dividend má rozdielne hodnoty podľa obdobia vzniku dividend: z dividend za roky 2013 až 2016, ktoré boli prijaté v roku 2017, sa poistné vypočíta sadzbou 14 % a z dividend za roky 2011 a 2012, ktoré boli prijaté v roku 2017, sa poistné vypočíta sadzbou 10 %, resp. 5 % pre osobu so zdravotným postihnutím.

Koľko sa platilo v roku 2016

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2016. Ak bol váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a dobrovoľne nezamestnaní


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 429 60,06
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 4 290
600,60
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 429 30,03
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 4 290
  300,30

Zamestnávateľ a zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
10%+4% neurčený neurčený
Bez zdravotného postihnutia - maximum
10%+4% 4 290
429,00 + 171,60
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 5%+2% neurčený neurčený
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 5%+2% 4 290
214,50 + 85,80

* osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou  fyzickou osobou (ďalej „OZP“)

Vysvetlivky

 • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 429 (50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2014, ktorou je suma 858 €)
 • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2016   u SZČO a u samoplatiteľov je suma  5 148 (429 € x 12 mesiacov); u zamestnancov je minimum neurčené
 • maximálny základ mesačného preddavku je 4 290 (najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy 858 €)
 • maximálny vymeriavací základ za rok 2016 je suma 51 480   (60-násobok priemernej mesačnej mzdy 858 €) zo všetkých príjmov, ktoré poistenec v roku 2016 dosiahol
 • percentuálna sadzba je 14 % (10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec); pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (5 % + 2 %)
 • vymeriavací základ z príjmov z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§8 zákona o dani z príjmov) je vo výške základu dane z týchto príjmov uvedených v daňovom priznaní, percentuálna sadzba je 14%, resp. 7% pre osobu so zdravotným postihnutím
 • vymeriavací základ z príjmov z nezdaňovaných dividend je suma dividend prijatá v roku 2016, ktorá bola vykázaná platiteľom dividend [dividendy za roky 2013 až 2016, pri ktorých platí percentuálna sadzba 14 %] a suma dividend oznámená samotným poistencom [dividendy za roky 2011 a 2012, pri ktorých platia percentuálne sadzby 10 %, resp. 5 % pre osobu so zdravotným postihnutím].

168817364.jpg Koľko sa platilo v roku 2015

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2015. Ak bol váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a dobrovoľne nezamestnaní


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 412 57,68
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 4 120
576,80
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 412 28,84
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 4 120
288,40

Zamestnávateľ a zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
10%+4% neurčený neurčený
Bez zdravotného postihnutia - maximum
10%+4% 4 120
576,80
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 5%+2% neurčený neurčený
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 5%+2% 4 120
288,40

* osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou  fyzickou osobou (ďalej „OZP“)

Vysvetlivky

 • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 412 (50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2013, ktorou je suma 824 €)
 • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2015   u SZČO a u samoplatiteľov je suma  4 944 (412 € x 12 mesiacov); u zamestnancov je minimum neurčené
 • maximálny základ mesačného preddavku je 4 120 (najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy 824 €)
 • maximálny vymeriavací základ za rok 2015 je suma 49 440   (60-násobok priemernej mesačnej mzdy 824 €)
 • vymeriavací základ  štátu za rok 2015 je suma 9 888   (12-násobok priemernej mesačnej mzdy 824 eur) – informatívny údaj
 • percentuálna sadzba je 14 % (10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec) z vymeriavacieho základu; pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (5 % + 2 %)
 • vymeriavací základ z príjmov z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§8 zZákona o dani z príjmov) je vo výške základu dane z týchto príjmov uvedených v daňovom priznaní a najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy (t.j. najviac 49 440 €); percentuálna sadzba je 14%, resp. 7% pre osobu so zdravotným postihnutím


Koľko sa platilo v roku 2014

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2014. Ak bol váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a dobrovoľne nezamestnaní


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 402,50 56,35
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 4 025
563,50
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 402,50 28,17
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 4 025
281,75

Zamestnávateľ a zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
10%+4% neurčený neurčený
Bez zdravotného postihnutia - maximum
10%+4% 4 025
563,50
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 5%+2% neurčený neurčený
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 5%+2% 4 025
281,75

* osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou  fyzickou osobou (ďalej „OZP“)

Vysvetlivky

 • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 402,50 eur [50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2012, ktorou je suma 805 eur]
 • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2014   u SZČO a u samoplatiteľov je suma  4 830 eur [402,50 eur x 12 mesiacov; u zamestnancov minimum neurčené
 • maximálny základ mesačného preddavku je 4 025 eur [najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy 805 eur]
 • maximálny vymeriavací základ za rok 2014 je suma 48 300 eur   [60-násobok priemernej mesačnej mzdy 805,00 eur]
 • vymeriavací základ  štátu za rok 2014 je suma 9 660 eur   [12-násobok priemernej mesačnej mzdy 805 eur] – informatívny údaj
 • percentuálna sadzba je 14 % (10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec) z vymeriavacieho základu; pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (5 % + 2 %)
 • vymeriavací základ fyzickej osoby z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§ 8 ZoDP ) je vo výške základu dane z týchto príjmov a najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy [t. j. najviac zo sumy 48 300,00 eur]; percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre OZP
 • vymeriavací základ z dividend je celá suma prijatých dividend najviac ale 48 300 € (to je maximálny vymeriavací základ určený ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2012 v sume 805 €) a percentuálna sadzba je 14 %. Výnimka: na podiely na zisku  za roky 2011 a 2012  vyplatené v roku 2014 sa použije právna norma platná do 31.12.2012 – vymeriavací základ je suma prijatých dividend nad 402,50 €  (t. j. suma prevyšujúca minimálny vymeriavací základ SZČO) a percentuálna sadzba je 10 %, resp. 5 % pre osobu so zdravotným postihnutím.

Koľko sa platilo v roku 2013

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2013. Ak je váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum 4% neurčený -
Bez zdravotného postihnutia - maximum 4% 3 930 157,20
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 2% neurčený -
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 2% 3 930
78,60

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 393 55,02
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 3 930 550,20
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 393 27,51
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 3 930 275,10

Zamestnávateľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - minimum 10 % neurčený -
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - maximum
10 % 3 930 393
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 5% neurčený -
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
5% 3 930 196,50

Samoplatiteľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14 % 393 55,02
Bez zdravotného postihnutia - maximum 14 % 3 930 550,20
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum
7% 393 27,51
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
7% 3 930 275,10

Vysvetlivky:
 • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 393 eur. Vypočítava sa ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2011, ktorou je suma 786 eur)
 • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2013   je u SZČO a u samoplatiteľov suma  4 716 eur [393 eur x 12 mesiacov]; u zamestnancov nie je určené minimum
 • maximálny základ mesačného preddavku je najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. 3 930 eur [786,00 eur  x 5]
 • maximálny vymeriavací základ za rok 2013 je   60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. suma 47 160,00 eur [786,00 eur  x 60]
 • vymeriavací základ   štátu za rok 2013 je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy, t. j.  9 432,00 eur  [786,00 eur  x 12] – informatívny údaj
 • percentuálna sadzba poistného je 14 % (10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec) z vymeriavacieho základu; pre osobu  so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (5 % + 2 %)
 • vymeriavací základ fyzickej osoby z príjmov z dividend je suma prevyšujúca minimálny vymeriavací základ SZČO (t. j. sumu prevyšujúcu 393 eur) a najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy [t. j. najviac suma 47 160 eur =  769,00 eur x 60]; percentuálna sadzba je 10 %, resp. 5 % pre osoby so zdravotným postihnutím.Tento výpočet platí pre podiely na zisku prijaté v roku 2013 zo zisku spoločností dosiahnutých iba za roky 2011 a 2012 .
 •  Pre podiely na zisku dosiahnutého za rok 2013 už budú  platiť nové pravidlá (vypočítavať sa bude zo 120 násobku „priemerky“, platiť bude preddavkovo ten kto ich priznáva a percentuálna sadzba bude 14 %)“.
 • vymeriavací základ fyzickej osoby s príjmom z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov ) je vo výške základu dane z týchto príjmov a najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy [t. j. najviac zo sumy 47 160 eur =  786,00 eur x 36]; percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím.

Koľko sa platilo v roku 2012

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2012. Ak je váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum 4% neurčený -
Bez zdravotného postihnutia - maximum 4% 2 307 92,28
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 2% neurčený -
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 2% 2 307 46,14

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 339,89 47,58
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 2307 322,98
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 339,89 23,79
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 2307 161,49

Zamestnávateľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - minimum 10 % neurčený -
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - maximum
10 % 2 307 230,70
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 5% neurčený -
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
5% 2 307 115,35

Samoplatiteľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14 % 339,89 47,58
Bez zdravotného postihnutia - maximum 14 % 2 307 322,98
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum
7% 339,89 23,79
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
7% 2 307 161,49

Koľko sa platilo v roku 2011

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré sa vo forme preddavku platili na zdravotné poistenie v roku 2011. Ak je váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum* 4% 317*
12,68
Bez zdravotného postihnutia - maximum 4% 2 233,50
89,34
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum* 2% 317*
6,34
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 2% 2 233,50
44,67

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14% 329,06 46,06
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14% 2233,50 312,69
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum 7% 329,06 23,03
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum 7% 2233,50 156,34

SZČO, ak je zároveň zamestnancom

Výška minimálneho preddavku nie je stanovená u poistencov, ktorým nevznikla povinnosť podať ročné zúčtovanie za predchádzajúci rok alebo ich výška preddavku z ročného zúčtovania nedosiahla sumu 3 eurá.


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia
14% 2233,50
312,69
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac
7% 2233,50
156,34

Zamestnávateľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - minimum* 10 % 317*
31,7
Za zamestnanca bez zdravotného postihnutia - maximum
10 % 2 233,50
223,35
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum* 5% 317*
15,85
Za zamestnanca, osobu so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
5% 2 233,50
111,67

Samoplatiteľ


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14 % 329,06 46,06
Bez zdravotného postihnutia - maximum 14 % 2 233,50
312,69
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum
7% 329,06 23,03
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum
7% 2 233,50
156,34

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa nie je určený. Pre informáciu uvádzame, že ustanovená minimálna mzda bola toho času 317 eur.