Odvody na zdravotné poistenie

Preddavky na zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Všetko o platení odvodov v tomto roku nájdete v nasledujúcom článku.

Zmena vo vymeriavacom základe a v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa od januára 2018 Pridané 11. 01. 2018

Dovoľujeme si platiteľov poistného – zamestnávateľov informovať, že v súvislosti s novelou zákona o zdravotnom poistení (pozn.: zákonom č. 351/2017 Z. z. schváleným dňa 21. decembra 2017) sa s účinnosťou od 1. januára 2018 končí uplatňovanie odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu zamestnanca v časti za zamestnávateľa.

Oprava chybných dokumentov pred ročným zúčtovaním poistného Pridané 03. 05. 2017

  Ako po minulé roky, tak aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného (RZP) za zamestnávateľov - našich platiteľov poistného a aj ich zamestnancov. Na to ale potrebujeme úplné, jednoznačné a bezchybné podklady. Teraz je ten správny čas na prípadné opravy.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018 Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018 Pridané 26. 04. 2017

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2018* za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2018. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami v januári 2019, urobí ročné zúčtovanie ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Pridané 09. 02. 2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1. januára 2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je „príjmom zo závislej činnosti“, teda príjmom „zamestnanca“ a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj poistné.

Kto za vás platí poistné Kto za vás platí poistné Pridané 08. 02. 2017

Ročne riešime tisícky prípadov, kedy odchod do zahraničia narobil našim poistencom problémy. Pozabudli na svoje povinnosti a vznikli im tak dlhy na poistnom. Viete, čo musíte pred odchodom nahlásiť poisťovni?

Odvody od januára 2020 Odvody od januára 2020 Pridané 18. 07. 2016

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2020 znova zmení. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Pridané 30. 12. 2015

Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Odpočítateľná položka Odpočítateľná položka Pridané 08. 01. 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“).

Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Pridané 29. 10. 2013

Plánujete zamestnať dlhodobo nezamestnaného? Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú v súvislosti so zdravotným poistením po 1. novembri 2013.