Odvody na zdravotné poistenie

Preddavky na zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Všetko o platení odvodov v tomto roku nájdete v nasledujúcom článku.
Stanovená je už aj výška odvodov pre rok 2017. Prvýkrát ich budete platiť vo februári 2017 za január 2017. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať v budúcom roku, prečítajte si tento článok.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Pridané 09. 02. 2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1. januára 2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je „príjmom zo závislej činnosti“, teda príjmom „zamestnanca“ a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj poistné.

Odvody od januára 2017 Pridané 18. 07. 2016

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2017 znova zmení. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 Pridané 25. 04. 2016

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2015.

Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Pridané 30. 12. 2015

Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Odvody od januára 2016 Pridané 07. 07. 2015

Ako každý rok, odvody na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2016 znova zmenia. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Odpočítateľná položka Pridané 08. 01. 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“).

Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Pridané 29. 10. 2013

Plánujete zamestnať dlhodobo nezamestnaného? Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú v súvislosti so zdravotným poistením po 1. novembri 2013.