177825564.jpg Predchádzajte vymáhaniu

Vymáhanie môže mať rôznu formu - od zasielania upomienok, vydania výkazu nedoplatkov až po exekúciu, ktorá vám výrazne zvýši sumu, ktorú napokon zaplatíte. Preto vám odporúčame svoj dlh čo najskôr zaplatiť.

Ak s dlhom uvedeným vo výkaze nedoplatkov nesúhlasíte, máte právo podať námietky. Námietky môžete podať aj cez svoju Elektronickú pobočku.

Dlhom neutečiete

Zaplateniu dlhu sa nevyhnetetým, že si od nás nepreberiete poštovú zásielku. Od januára 2011 totiž platí úprava v zákone a tá tento často využívaný postup z minulosti dlžníkom znemožnila. Poštová zásielka s výkazom nedoplatkov sa považuje za doručenú aj vtedy, keď ju neprevezmete.