V takom prípade sa v stave vášho účtu môže objaviť nedoplatok, hoci ste nám peniaze poslali. Vďaka našej novej online službe si viete dať takéto nepriradené (akontované) platby sami do poriadku.

Služba je k dispozícii v Elektronickej pobočke každého platiteľa poistného, u ktorého evidujeme nepriradené platby, konkrétne v záložke Stav účtu. Ak ste poistenec alebo samoplatca, stav svojho účtu uvidíte tu a ak ste zamestnávateľ, tak ho uvidíte tu.

Pod prehľadnou tabuľkou s detailmi účtu je informácia o nepriradených platbách. Ide o platby, ktoré sa nepodarilo automaticky spárovať s predpisom napríklad z dôvodu chýbajúceho bližšieho identifikátora. Tým je napríklad variabilný či špecifický symbol (alebo sú uvedené chybne). Prípadne obdobie, ku ktorému má platba patriť, je už vyrovnané (uhradené).

Po kliknutí na odkaz Priradiť platbu si viete sami buď manuálne alebo automaticky spárovať vybraný predpis na úhradu s vašou platbou. Ak už máte všetko uhradené a predsa vám ostáva nepriradená platba, môžete si ju nastaviť ako platbu vopred (poistné budete mať uhradené vopred).

Podrobný manuál, ako si dať do poriadku nepriradené platby, nájdete na tomto mieste.