shutterstock_32103187.jpg V mesačnom výkaze nám oznamujete

  • príjmy vašich zamestnancov - našich poistencov,
  • ich vymeriavací základ,
  • celkovú výšku preddavku za všetkých vašich zamestnancov - našich poistencov aj konkrétne za každého zamestnanca samostatne.

Ak máte troch a viac zamestnancov

Výkaz nám zasielate výhradne elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame vám bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov

Výkaz môžete zasielať aj v papierovej podobe na našu adresu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Aj vám však radšej odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Kódy v mesačnom výkaze

Pri vypĺňaní mesačného výkazu používajte tieto kódy:

  • 2300 - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009.
  • 24NN - mesačné výkazy za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, kde NN označuje vašu príslušnosť k pobočke.
  • 2400 - mesačné výkazy za obdobie od roku 2010.
Chcete vedieť detaily? Stiahnite si usmernenie k zasielaniu mesačných výkazov.