Pobočka Košice, VA U.S.S.

Bezplatné Wifi pripojenie
Bezbarierový prístup

Otváracie hodiny

Zatvorené 9. 10. 2023 od 07:00 do 15:00
Pondelok: 07:00-12:00 a 13:00-15:00
Utorok: 07:00-12:00
Streda: 07:00-12:00 a 13:00-15:00
Štvrtok: 07:00-13:00
Piatok: zatvorené
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Vstupný areál US Steel, Poliklinika 0, Košice

Ako nás nájdete

Sídlime na prízemí Polikliniky U.S.Steel v Košiciach-Šaci. Našu pobočku nájdete oproti recepcii.

BeFunky_barierless.jpg  Pobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby box
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasností v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)