Pri odmeňovaní lekárov budeme klásť väčší dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti

So zástupcami ambulantných lekárov sme sa dohodli, že výška úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť sa bude odvíjať od plnenia nových parametrov kvality, efektivity a inovácií.

Najdôležitejšie zmeny v zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

  • zvýšenie odmeny pre všeobecných lekárov a gynekológov
  • kapitačno–výkonový kontrakt pre pediatrov (odporúčané WHO)
  • bezlimitné prostredie pre všetky odbornosti špecialistov
  • zvýšenie ceny bodu pre špecialistov
  • nové parametre súvisiace s kvalitou, efektívnosťou a inováciami, vrátane parametra, ktorý je zameraný na spokojnosť pacienta

Ďalšie informácie o nových parametroch v prehľadnej forme nájdete tu.  

Manažment chronicky chorých pacientov -  diabetes mellitus

V rámci programu DôveraPomáha diabetikom: