1. Úhrada len na základe dispenzačného záznamu

Jednou z najdôležitejších zmien nastávajúceho roka bude novinka v procese zúčtovania lekárenskej starostlivosti. Podľa zákona bude od 1. júna 2019 zdravotná poisťovňa hradiť lekárenskú starostlivosť už len na základe dispenzačného záznamu.

2. Výdaj bez chýb

V nasledujúcom roku budeme pokračovať v dopĺňaní kontrolných funkcionalít do informačných systémov (kontrola preskripčných a dispenzačných záznamov). Týmto predídeme neuznaniu úhrady lekárenskej starostlivosti zo strany zdravotnej poisťovne. 

3. Možnosť predĺžiť platnosť receptu

Poslednou z dôležitých noviniek bude možnosť predĺženia platnosti receptu až o päť dní, aby sa zabránilo vypršaniu jeho platnosti napríklad z dôvodu predĺženia dodacej lehoty lieku.