DôveraLab používa už viac ako štyritisíc lekárov. K dispozícii majú informácie o piatich miliónoch vyšetrení, pričom aktivita lekárov každý mesiac stúpa. To znamená, že pri vyšetrovaní pacienta si čoraz častejšie overujú, či pacient náhodou nemá nejaké laboratórne vyšetrenie. 

shutterstock_185679992_web.jpg

Novinka pomáha lekárom zohľadňovať výsledky vyšetrení pri nastavovaní liečby pacientov, no pomáha aj pacientom, pretože nemusia absolvovať zbytočné vyšetrenia. Tak ako služba Bezpečné lieky online, aj DôveraLab sa zdieľaním informácií o laboratórnych a zobrazovacích vyšetreniach stáva nástrojom na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú liečbu.

Od marca do mája 2018 bola služba spustená v pilotnej prevádzke. Používalo ju deväť nemocníc a jedna poliklinika. Počas pilotnej prevádzky sa nevyskytol žiadny vážny problém. Od jesene minulého roka sme službu sprístupnili všetkým zmluvným nemocniciam, poliklinikám a ambulanciám. V súčasnosti ju využíva viac ako 1300 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.