Ďakujeme za 20 rokov, ďakujeme darcom

Máme vás radi, vážime si každého jedného poistenca a cítime úctu k tým najvernejším. Máloktorá spoločnosť sa môže pochváliť, že má takmer 200-tisíc klientov verných 20 rokov. Ďakujeme, chystáme malú odmenu. Pre nich, ale aj pre ostatných poistencov pripravujeme súťaž o kúpeľné pobyty vo vybraných kúpeľoch na Slovensku.

Publikované: 16. 06. 2015

Ďakujeme za 20 rokov, ďakujeme darcom

Pre darcov niečo naviac

Darcovia krvi, to sú ľudia, ktorí bez nároku na odmenu doslova pomáhajú zachraňovať zdravie a životy. Ide o skupinu poistencov, ktorú si mimoriadne vážime. Chceme poďakovať aj im a oceniť spomedzi nich aspoň niekoľkých mnohonásobných darcov. Projektu Moja krvná skupina, komunite takmer 30 tisíc darcov z celého Slovenska, sme preto venovali 10 poukazov na víkendový kúpeľný pobyt v slovenských kúpeľoch. O tom, ktorí darcovia ich získajú, sa rozhodne na sociálnej sieti Facebook. Už v týchto dňoch môžu darcovia, ale aj nedarcovia písať na stránkach Mojej krvnej skupiny, komu by kúpeľný pobyt z vďaky venovali. Na začiatku júla vyžrebujeme prvých dvoch výhercov.  Viac si prečítate tu.