Skúsenosti so samodiagnostickým nástrojom (Symptom Checker) v zahraničí

Hneď na úvod treba povedať, že preklad anglického názvu Symptom Checker (ďalej len SCH), nie je jednoduchý. Najbližšie k podstate má definícia, podľa ktorej ide o nástroj na vykonanie triáže. Triáž je proces slúžiaci na stanovenie medicínskej závažnosti zdravotných ťažkostí. Dôvera plánuje svoje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať a zastrešovať ich bude názov Dôvera Genio.

Aktualizované: 28. 11. 2017

Skúsenosti so samodiagnostickým nástrojom (Symptom Checker) v zahraničí

Skúsenosti používateľov

Americko-poľská spoločnosť Infermedica uviedla túto službu s využitím umelej inteligencie na trh pred piatimi rokmi. Postupne si ju vyskúšali viac ako tri milióny používateľov. Infermedica analyzovala skúsenosti približne 500-tisíc z nich.

Prinášame vám výber toho najzaujímavejšieho.

  • Najviac používateľov má spomínaný samodiagnostický nástroj v USA, Kanade, Indii, vo Veľkej Británii, Nemecku a v Poľsku. Prihlasujú sa doň v popoludňajších a večerných hodinách najmä v pondelky a v strede pracovného týždňa, cez víkendy len výnimočne. Top mesiacmi sú zimné mesiace december – marec, predovšetkým dni na konci sviatkov.
  • Službu využilo viac žien ako mužov (68 percent vs. 32 percent), pričom zadali aj viac symptómov (9 vs. 8). Z medicínskeho hľadiska to nemá žiadne vysvetlenie, môžeme sa teda len domnievať, že muži boli menej ochotní popísať symptómy svojich zdravotných ťažkostí.
  • Symptom Checker sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov (až 85 percent z celkového počtu používateľov), čo sa dá vysvetliť ich inklináciou k mobilom a dĺžkou času, ktorý strávia pri používaní mobilu. Asi neprekvapí, že medzi symptómami, ktoré uvádzali, bol v porovnaní s inými vekovými skupinami častejšie spomínaný sex a meškanie menštruačného cyklu, zatiaľ čo výrazne menej často udávali problémy s elasticitou pokožky či problémy s močením.
  • Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali hypertenziu, fajčenie a vysoký cholesterol. Ak sa pozrieme na jednotlivé príznaky ochorenia, používatelia najčastejšie uvádzali apatiu (44 percent), bolesť hlavy (32 percent), bolesti brucha (26 percent) a nevoľnosť (23 percent).
  • K top predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice. 

Symptom Checker na Slovensku

Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja preverovalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje viac ako 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako tisíc symptómov.

Ide o takzvaný samoučiaci nástroj. Postupne zbiera informácie a zdokonaľuje svoju činnosť a najmä výstupy pre pacientov. Pre ilustráciu, niektoré symptómy sú typické pre isté ochorenia a naopak, s niektorými ochoreniami sa spájajú niektoré symptómy len zriedka. V praxi sa však môže stať, že veľký počet používateľov uvedie jeden symptóm pri ochorení, pri ktorom sa zvyčajne nevyskytuje, SCH si to zapamätá a priradí k danému ochoreniu a pri ďalšom používateľovi to vie spracovať a tým presnejšie určiť diagnózu.