Čo robí stres s vaším tlakom? Naučte sa uvoľniť

Stres zvyšuje frekvenciu srdca, zužuje cievy, zvyšuje krvný tlak. Pomôžeme vám zbaviť sa ho.

Publikované: 25. 09. 2018

 V prípade, že ste dlhodobo alebo opakovane vystavený vysokému stresu, riskujete trvalé zvýšenie krvného tlaku. I tu však platí, že miera, do akej vás stres ovplyvňuje, závisí od jeho charakteru, intenzity a dĺžky. Rozhodujúce preto je, ako sa so stresom dokážete vysporiadať. 

Čo robí stres s vaším tlakom? Naučte sa uvoľniť

Vyskúšajte osvedčené techniky, ako sa zbaviť akútneho stresu:

Upokojujúce dýchanie:

Áno. Zo stresu sa dá aj vydýchať! Rýchlo a účinne sa dýchaním dokážete upokojiť. Skúšajte to viackrát denne, aby ste sa naučili uvoľniť napätie na rôznych miestach a v rôznych situáciách. Skúšajte nácvik v pokoji a budete ho vedieť použiť aj v stave stresu a úzkosti.

 1. Zhlboka sa nadýchnite. Najprv vdýchnite do brucha, až potom do hrudníka.
 2. Pomaly vydychujte a pritom si v duchu povedzte slovo „pokoj“.
 3. Predstavujte si, ako sa s výdychom telo uvoľňuje a ako sa do neho vlieva pokoj.
 4. Opakujte tieto kroky viackrát za sebou, až pokiaľ nezískate nad dýchaním kontrolu.
 5. Pokračujte ďalej v dýchaní nosom pomaly do brucha, pričom stále budete opakovať slovo „pokoj“, až kým neuvoľníte napätie v tele.
Autogénny tréning: 

Táto technika má dva princípy. Musíte sa naučiť relaxovať a zároveň koncentrovať na určitú predstavu, ktorá následne ovplyvňuje váš organizmus. Najvhodnejšie je začať nácvikom trikrát denne. Tréning sa skladá zo šiestich cvičení: nácvik tiaže, tepla, vnímanie pokojného dychu, pravidelného tepu srdca, tepla v bruchu a chladu v čele. 

Čo si pripraviť? Ľahnite si v pokojnej miestnosti. Pod hlavu si dajte menší vankúšik, ruky majte položené pozdĺž tela, nohy mierne rozkročené. Zavrite oči. Prejdite v duchu k pomalému opakovaniu nasledujúcich formuliek:

 1. „Moje telo je príjemne ťažké.“ Opakovať 6x. „Som pokojný a uvoľnený“.
 2. „Moje telo je príjemne teplé.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 3. „Môj pulz je pokojný a pravidelný.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 4. „Môj dych je pokojný a pravidelný.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 5. „Moje brucho je uvoľnená a teplé.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.
 6. „Moje čelo je príjemne chladné.“ 6x, „Som pokojný a uvoľnený“.

Čo týmto tréningom získate? Lepšie vnímanie a kontrolu nad viacerými dôležitými funkciami svojho tela. Nedajte stresu moc nad vaším telom a krvným tlakom.

Zdroj: Použité informácie z publikácie A. Kaiser, „Cukrovka a stres,“ Slovenský pacient 2018