Elektronizácia zdravotníctva sa opäť posunula. Čo sme pred rokom ešte nemali a dnes už funguje?

Klopanie pacientov na dvere ambulancie len preto, že potrebujú vystaviť recept? Tak s tým môže byť koniec. Riešenie ponúka opakovaný recept.

Aktualizované: 15. 01. 2019

Opakovaný recept

Opakovaný recept prináša možnosť predpísať lieky až na jeden rok dopredu. Viac informácií nájdete tu.

Predpisovanie bez chýb

Do vášho ambulantného softvéru sme v minulom roku doplnili nové funkcionality, ktoré skontrolujú preskripčný záznam ešte pred jeho vyhotovením. Cieľom je zjednodušiť správne predpisovanie a výdaj liekov či zdravotníckych pomôcok. Podrobnosti nájdete tu.

DôveraLab - aktuálne údaje o SVLZ vyšetreniach pacienta

Zdroj aktuálnych údajov o tom, aké laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia (SVLZ) má pacient naplánované a aké sú výsledky tých posledných. To je nová služba DôveraLab. Ak o nej chcete zistiť viac, kliknite sem.