Rok 2018 je za nami. Čo priniesol a čo by ste nemali prehliadnuť?

Rok 2018 bol konečne tým, v ktorom sa poradilo uviesť do praxe elektronický recept. Dnes môžeme povedať, že 96 percent lekární vydáva lieky na základe elektronického receptu a elektronického poukazu.

Aktualizované: 16. 01. 2019

Opakovaný recept

Vďaka elektronizácii už nemusia chodiť pacienti do ambulancie len preto, aby si dali predpísať nový recept. Opakovaný recept umožňuje predpísanie liekov až na jeden rok dopredu. Podrobnosti nájdete tu.

Predpisovanie a výdaj bez chýb

V roku 2018 sme do lekárenských a ambulantných softvérov doplnili nové kontrolné funkcionality, aby sme lekárom pomohli odstrániť chyby pri predpisovaní lieku a lekárnikom pri jeho výdaji. Viac informácií nájdete tu.