Bojujte efektívne s onkologickým ochorením

Našim poistencom preplácame liečbu v Protónovom centre v Prahe. Protónový lúč minimalizuje poškodenie zdravých buniek a pomáha tak uzdraviť sa rýchlejšie.

Bojujte efektívne s onkologickým ochorením

Využite novú liečbu onkologických ochorení

Keď máte rakovinu, je ľahké stratiť nádej. Medicína sa však vyvíja a s touto chorobou bojuje čím ďalej, tým úspešnejšie. Jedným z nových spôsobov liečby je aj liečba protónovým lúčom. Ten chráni zdravé bunky pred poškodením. Terapia je teda účinnejšia a menej namáhavá pre pacientov.

Kto má nárok na liečbu?

Liečbu v Protónovom centre vopred individuálne schvaľujeme ešte pred jej začiatkom. Ošetrenie umožňujeme dospelým aj detským pacientom, ktorí majú diagnostikované nasledujúce ochorenia:

 • malígne nádory centrálneho nervového systému,
 • malígne nádory hlavy a krku,
 • malígne nádory urogenitálneho systému.

Liečbu vám schválime, ak:

 • je medicínsky opodstatnená,
 • iný spôsob liečby nie je dostupný na Slovensku,
 • ju schváli radiačný onkológ,
 • sa k nej pozitívne vyjadrí aj Protónové centrum v Prahe.

Ako postupovať?

Ak navštevujete ambulanciu radiačného onkológa:

 • Absolvujte vyšetrenie u radiačného onkológa. Protónová terapia je súčasťou radiačnej onkológie. Je preto potrebný špecialista, ktorý určí, či je táto liečba pre vás vhodná.
 • Po odporučení radiačného onkológa na Slovensku kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu 2-3 dní.
 • Počas prvej konzultácie vás v Prahe vyšetria a posúdia, či vám môže liečba pomôcť.

Ak nenavštevujete ambulanciu radiačného onkológa:

 • Konzultujte možnosť protónovej liečby so svojím ambulantným onkológom.
 • Ak uzná za vhodné, odošle vás za špecialistom radiačnej onkológie. V prípade detí pošle (hemato)onkológ vaše dieťa na konzultáciu k rádioterapeutovi pre dospelých, keďže u nás nie sú zvlášť špecialisti pre deti.
 • Dohodnite si termín vyšetrenia na radiačnej onkológii. Vyberte si pracovisko, ktoré je vám najbližšie. V urgentných prípadoch na termín nečakáte. Radiačného onkológa nájdete na týchto miestach:
 • Absolvujte komplexné vyšetrenie so zhodnotením doteraz vykonaných vyšetrení u radiačného onkológa. Pre istotu si na vyšetrenie vezmite všetku potrebnú dokumentáciu.
 • Po odporučení radiačného onkológa na Slovensku kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu 2-3 dní.
 • Počas prvej konzultácie vás v Prahe vyšetria a posúdia, či vám môže liečba pomôcť.

Kontakt na Protónové centrum v Prahe

Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00
Tel: +420 222 999 000
E-mail: [email protected]
GPS: 50.1171363, 14.4646944

S Protónovým centrom komunikujeme my, preto nám nemusíte zasielať žiadne doklady ani žiadosti. O liečbu nás žiada priamo toto zdravotnícke zariadenie.


Ktoré časti liečby uhrádza Dôvera?

 • Všetky potrebné vyšetrenia (vrátane prvej konzultácie v Protónovom centre).
 • Prípadnú hospitalizáciu u detských pacientov.
 • Vrátime vám náklady aj na dopravu detských pacientov medzi Fakultnou nemocnicou Motol a Protónovým centrom.

Ktoré náklady hradíte vy?

 • Cestu do Prahy a späť .
 • Ubytovanie v Prahe. V okolí zariadenia je veľa možností prenájmu bytu.
 • Stravu. Protónové centrum nezabezpečuje stravu pacientov. Pacienti s ochorením hlavy a krku majú špeciálny stravovací režim, s ktorým budete bližšie oboznámený pred začiatkom liečby.

Priebeh liečby

 • Liečba trvá od 12 do 30 (u detí od 15 do 38) za sebou idúcich dní. Potrebný počet dní, ako aj maximálnu dávku žiarenia určia lekári Protónového centra. Je potrebné teda počítať s dlhším pobytom v Prahe.
 • Maximálna doba jednej návštevy je 45 minút (aj s prípravou a polohovaním pacienta).
 • Počas liečby by ste nemali trpieť nežiaducimi účinkami ako bolesťami hlavy či nechutenstvom. Pacienti liečbu prijímajú vo všeobecnosti dobre. Každý však môže reagovať inak v závislosti od svojho zdravotného stavu.
 • Počas liečby vás každý týždeň kontrolujú lekári. Po jej ukončení dostanete záverečnú správu s ďalšími odporúčaniami. Ďalšia liečba prebieha už na Slovensku, u vášho lekára.

Je nutná hospitalizácia?

Liečba je ambulantná, čiže si nevyžaduje hospitalizáciu. Pobyt v nemocnici je nutný len v prípade niektorých detských pacientov.

Kedy je nutná hospitalizácia detí?

V prípade, že dieťa absolvuje liečbu v anestéze, jeho pobyt v nemocnici je nutný . Deti sú hospitalizované vo Fakultnej nemocnici Motol, vo vzdialenosti 12 km od Protónového centra.

V takomto prípade je schvaľovací proces úhrady štandardný ako pri každej ústavnej liečbe v zahraničí . Aj v tomto prípade platí, že všetku administratívu vybavíme za vás v spolupráci s Protónovým centrom.

Komunikácia s Fakultnou nemocnicou Motol prebieha na cudzineckom oddelení, ktoré vybavuje dokumentáciu potrebnú k hospitalizácii. Aby ste boli nablízku vášho dieťaťa, môžete využiť pobyt v ubytovni nemocnice. Stravu pre deti zabezpečuje nemocnica.