Objednajte sa k lekárovi bezplatne

S Dôverou už nemusíte tráviť hodiny v čakárňach. Objednáte sa k vybraným lekárom osobne alebo telefonicky na našom kontaktnom centre.

Objednajte sa k lekárovi bezplatne

5 výhod objednávkového systému:

 1. Môžete sa objednať na presný termín.
 2. Máte možnosť využiť vybraných lekárov, najmä špecialistov, v pilotnej prevádzke bez čakania. Online systém zaznamenáva všetky objednávky, a tak vám môže ponúknuť najbližší voľný termín.
 3. Pomôžeme vám nájsť špecialistu a ponúkneme jeho voľnú kapacitu.
 4. Ušetríte hodiny strávené v čakárni. V objednávkovom systéme sa objednáte na konkrétny termín. Lekár by vás mal vyšetriť do 15 minút od dohodnutého termínu.
 5. Objednanie je úplne zadarmo (platíte len cenu hovoru). Ušetrite a neplaťte zbytočne.

Kto sa môže objednať?

Službu môžete využiť v prípade, že ste poistencom Dôvery:

 • a zároveň je váš všeobecný lekár alebo všeobecný lekár pre deti a dorast zapojený v programe DôveraPomáha,
 • alebo ste členom programu DôveraPomáha diabetikom a aj váš diabetológ je zapojený do tohto programu.

Zoznam zapojených lekárov:

 • všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast, zapojení v programe DôveraPomáha,
 • špecialisti zapojení v DôveraPomáha (lekára si môžete vyfiltrovať podľa kraja, v ktorom pôsobí a podľa špecializácie).

Ak všeobecný lekár pre dospelých, alebo deti a dorast vystúpi z programu DôveraPomáha, zaniká pre vás možnosť používať objednávkový systém. Zoznam aktuálne zapojených lekárov v programe nájdete v horeuvedenom filtri.

Službu môžete využiť v prípade, ak:

 • lekár, ku ktorému sa chcete objednať, je zapojený v DôveraPomáha,
 • diabetológ, ku ktorému sa chcete objednať je zapojený v DôveraPomáha diabetikom a aj vy ste členom tohto programu,
 • nejde o akútne, život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi/záchranke a dohodnite sa na ďalšom postupe,
 • máte uhradené všetky poplatky za zdravotné poistenie,
 • máte odporúčací lístok od svojho ošetrujúceho lekára. To platí v prípade, že idete na prvé vyšetrenie.
Výmenný lístok nepotrebujete, ak idete:
 • k všeobecnému lekárovi ,
 • na vyšetrenie na psychiatriu alebo dermatovenerológiu (ku kožnému lekárovi),
 • na kontrolu k špecialistovi, ktorý vás už predtým vyšetroval,
 • k špecialistovi, u ktorého ste dlhodobo systematicky sledovaný (napr. u diabetológa v prípade cukrovky).

Čo si pripravte pred objednávaním?

 • preukaz poistenca,
 • meno svojho všeobecného lekára alebo meno všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak objednávate svoje dieťa, pracovník kontaktného centra si overí vašu totožnosť,
 • meno lekára alebo odbornosť lekára , ku ktorému sa chcete objednať, ak sa chcete objednať k špecialistovi,
 • v prípade, že sa objednávate k špecialistovi - meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal vám odporúčací lístok na vyšetrenie u špecialistu, ak sa na vyšetrenie vyžaduje. Bez odporúčacieho lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie.

Na čo si dajte špeciálny pozor?

Špeciálne pokyny pred vyšetrením

V niektorých prípadoch je potrebné dodržať špecifické pokyny pred vyšetrením (napríklad prísť nalačno). Na všetko vás upozorní pracovník kontaktného centra. Prosím, dodržiavajte všetky jeho pokyny. Inak je možné, že vás lekár nebude môcť vyšetriť.

Zrušenie alebo presunutie termínu vyšetrenia

Máte termín na vyšetrenie a už teraz viete, že nebudete môcť prísť? Preobjednajte sa , prosím, najneskôr do 24 hodín pred vyšetrením. Váš pôvodný termín môže využiť niekto iný. Vy si jednoducho vyberiete termín, ktorý vám bude viac vyhovovať.

Svoj príchod ohláste v ambulancii

Po príchode do čakárne oznámte svoj príchod v ambulancii . Prosíme vás, aby ste nemeškali. V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút. Berte, prosím, ohľad na urgentné stavy iných pacientov. Je možné, že vás vo výnimočných prípadoch požiadajú o krátke strpenie.

Náš tip:

Neboli ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút? V takýchto prípadoch, alebo ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom na kontaktnom centre.