Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Výhoda Zdravé zuby patrí medzi najobľúbenejšie výhody našich poistencov. Vďaka nej vám ročne vrátime až 150 eur za zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu deťom aj dospelým.

Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Na čo si môžete uplatniť príspevok

Príspevok do maximálnej výšky 30 eur si môžete uplatniť až päťkrát do roka. Peniaze vám vrátime za všetky bežné stomatologické výkony, na ktoré si pacienti podľa zákona doplácajú (napr. za plombovanie zubov, plastické výplne, výplne koreňových kanálikov, vyšetrenie u pacientov s krvácaním ďasien, stomatologické operácie ....). Príspevok môžete využiť aj na preplatenie dentálnej hygieny (odstránenie zubného povlaku a kameňa, pieskovanie zubov, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny). Kompletné informácie o benefite nájdete na tejto stránke.

Novinka od januára 2022

Od nového roka výhodu Zdravé zuby ešte rozšírime. Od januára tak príspevok budete môcť využiť aj na pečatenie trvalých zubov u detí a na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek u dospelých. Viac informácií o vynovenom benefite Zdravé zuby nájdete v Kritériách platných od 1.1.2022.

Kto má nárok na príspevok

Aby ste nás mohli požiadať o vrátenie nákladov za zubné ošetrenie alebo hygienu, je potrebné:

Absolvovať preventívnu zubnú prehliadku

Ak si podáte žiadosť o príspevok do konca tohto roka, preventívnu prehliadku u zubára môžete absolvovať v roku 2020 alebo 2021 (pred podaním žiadosti). Ak budete podávať žiadosť o vrátenie príspevku v roku 2022, je potrebné, aby ste preventívnu prehliadku u svojho zubára absolvovali ešte v roku 2021.

Absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára

Ak si podáte žiadosť o príspevok do konca tohto roka, absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára nemusíte. Od januára 2022 to však bude potrebné na schválenie žiadosti. Takto by sme radi podporili prevenciu, ktorú väčšina poistencov kvôli pandémii zanedbala a práve tá často pomáha odhaliť včas mnohé zdravotné komplikácie. Dospelí ju môžu absolvovať raz za dva roky a deti podľa dosiahnutého veku. Výhodou je, že túto prehliadku nemusíte stihnúť pred podaním žiadosti. Stačí, keď ju absolvuje do 60 kalendárnych dní od jej podania.

Ako získam príspevok?

Ako na to, ak mám preventívnu prehliadku za sebou

1

Tu si overte , či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte žiadosť v mobilnej aplikácii Dôvera alebo vo svojej Elektronickej pobočke najneskôr do 3 kalendárnych dní od absolvovania ošetrenia. Žiadosť je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola podaná.

3

Navštívte svojho zubára. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie a nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

5

Ak žiadate o príspevok cez mobilnú aplikáciu a váš doklad o úhrade obsahuje QR kód, môžete ho v žiadosti naskenovať. Ak váš doklad o úhrade neobsahuje QR kód, je potrebné dátum, čas a číslo dokladu v žiadosti vypísať ručne.

6

Priložte fotku alebo sken dokladu o úhrade.

7

Doplňte celkovú sumu z dokladu o úhrade a dátum ošetrenia. Označte, či ste absolvovali zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

8

Všetky potrebné náležitosti urobte do 30 dní po ošetrení, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom ste žiadosť podali.

9

Najneskôr 90 dní od doloženia fotky alebo skenu dokladu o úhrade vám peniaze pošleme na bankový účet.

Kompletné informácie o benefite nájdete na tejto stránke.

Ako požiadať o benefit

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Cez Elektronickú pobočku

  • rýchle a pohodlné
  • jednoduché vyplnenie
Cez mobilnú aplikáciu
Zavolať cez mobilnú aplikáciu

Cez mobilnú aplikáciu

  • rýchle a pohodlné
  • jednoduché vyplnenie
Pozrite si video, ako na to


Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Časté otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 30 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume. Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 30 € (v tomto prípade 7 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Po prvom čerpaní vám tak zostane nárok na 4 x 30 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 30 €, príspevok bude 30 €. Ak ste platili napr. 130 €, v žiadosti síce uvediete sumu 130 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 30 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).

Áno, ak má zubný lekár, ku ktorému si dentálnu hygienu kúpite, zmluvu s Dôverou. V takom prípade navštívite zubára so zakúpeným kupónom, pričom vám zubár po ošetrení musí vystaviť účtovný doklad o absolvovaní dentálnej hygieny na nulovú hodnotu. Tento účtový doklad spolu s dokladom o úhrade zľavovému portálu (bankový výpis) nám doložte k vašej vopred zaevidovanej elektronickej žiadosti najneskôr do 30 dní od návštevy zubára cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku.

Nie, vzťahuje sa len na pečatenie trvalých zubov.