Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako jediná poisťovňa vám aj nad rámec zákona vrátime doplatky za lieky, ako antibiotiká, lieky proti alergii, dietetické potraviny. Každému z rodiny - deťom, mamičkám aj oteckom poisteným v Dôvere.

Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako prebieha vrátenie doplatkov?

Doplatky za lieky na predpis vám vrátime bankovým prevodom priamo na váš účet. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez vašu Elektronickú pobočku . Preplácame však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.
Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa k nám do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto vám môžeme vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

Ako požiadať o vrátenie doplatkov?

1
2

V Elektronickej pobočke na úvodnej stránke vpravo nájdite časť Moje deti a doplatky. Ak ste prihlásený cez konto svojho dieťaťa, časť má názov Moje doplatky. Ak používate Mobilnú aplikáciu, v menu nájdite položku Môj profil.

3

V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok. V mobilnej aplikácii má táto položka názov Doplatky za lieky.

4

Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

5

Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:
  • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/detí (do 18. roku života) poisteného/ných v Dôvere. Ak ste naším poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur. Ak je naším poistencom len vaše dieťa (deti), vrátime doplatky len jemu/im.
  • sebe alebo svojmu dieťaťu zriadili prístup do Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera. Stále nemáte registráciu v Elektronickej pobočke? Vybavte to za pár minút tu. Ak nie ste naším poistencom, prípadne ste zákonným zástupcom dieťaťa (pestún, opatrovník) zriaďte Elektronickú pobočku dieťaťu (deťom) a o preplatenie doplatkov požiadajte tam.

Za čo všetko vám vrátime doplatok?

Vraciame doplatky najmä za lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Doplatky preplácame napríklad za:

  • často predpisované lieky,
  • viaceré antibiotiká,
  • lieky proti alergiám,
  • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat a chlapcov v 13. roku,
  • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).

Doplatky nepreplácame napríklad za:

  • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
  • hormonálnu antikoncepciu.

Úplné znenie podmienok nájdete na tomto mieste .