Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako jediná poisťovňa vám aj nad rámec zákona vrátime doplatky za lieky, ako antibiotiká, lieky proti alergii, dietetické potraviny. Každému z rodiny - deťom, mamičkám aj oteckom poisteným v Dôvere.

Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako prebieha vrátenie doplatkov?

Doplatky za lieky na predpis vám vrátime bankovým prevodom priamo na váš účet. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez vašu Elektronickú pobočku . Preplácame však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.
Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa k nám do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto vám môžeme vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

Ako požiadať o vrátenie doplatkov?
 1. Prihláste sa do svojej Elektronickej pobočky.
 2. Nájdite na úvodnej stránke vpravo časť Moje deti a doplatky . V prípade, ak ste prihlásený v Elektronickej pobočke svojho dieťaťa, táto časť má názov Moje doplatky .
 3. V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok.
 4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť .
 5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní . Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:
 • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/detí (do 18. roku života) poisteného/ných v Dôvere.
  Ak ste naším poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur . Ak je naším poistencom len vaše dieťa (deti), vrátime doplatky len jemu/im.
 • sebe alebo svojmu dieťaťu zriadili Elektronickú pobočku .
  Stále nemáte registráciu v Elektronickej pobočke? Vybavte to za pár minút podľa nášho návodu . Ak nie ste naším poistencom, zriaďte Elektronickú pobočku svojmu dieťaťu (deťom).

Za čo všetko vám vrátime doplatok?

Vraciame doplatky najmä za lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Doplatky preplácame napríklad za:

 • často predpisované lieky,
 • viaceré antibiotiká,
 • lieky proti alergiám,
 • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat v 13. roku,
 • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).

Doplatky nepreplácame napríklad za:

 • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
 • hormonálnu antikoncepciu .

Úplné znenie podmienok nájdete na tomto mieste .