Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako jediná poisťovňa vám aj nad rámec zákona vrátime doplatky za lieky, ako antibiotiká, lieky proti alergii, dietetické potraviny. Každému z rodiny - deťom, mamičkám aj oteckom poisteným v Dôvere.

Vrátime vám za lieky až 200 eur

Ako prebieha vrátenie doplatkov?

Doplatky za lieky na predpis vám vrátime bankovým prevodom priamo na váš účet. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez vašu Elektronickú pobočku. Preplácame však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.
Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa k nám do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto vám môžeme vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

Ako požiadať o vrátenie doplatkov v Elektronickej pobočke?
 1. Prihláste sa do svojej Elektronickej pobočky.
 2. Nájdite na úvodnej stránke vpravo časť Moje deti a doplatky. V prípade, ak ste prihlásený v Elektronickej pobočke svojho dieťaťa, táto časť má názov Moje doplatky.
 3. V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok.
 4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.
 5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.
Ako požiadať o vrátenie doplatkov v mobilnej aplikácii?
 1. Prihláste sa do svojej Mobilnej aplikácie
 2. V menu nájdite položku Môj profil.
 3. V položke Doplatky za lieky si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok.
 4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť .
 5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:
 • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/detí (do 18. roku života) poisteného/ných v Dôvere.
  Ak ste naším poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur. Ak je naším poistencom len vaše dieťa (deti), vrátime doplatky len jemu/im.
 • sebe alebo svojmu dieťaťu zriadili prístup do Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera.
  Stále nemáte registráciu v Elektronickej pobočke? Vybavte to za pár minút podľa nášho návodu. Ak nie ste naším poistencom, zriaďte Elektronickú pobočku svojmu dieťaťu (deťom).

Za čo všetko vám vrátime doplatok?

Vraciame doplatky najmä za lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Doplatky preplácame napríklad za:

 • často predpisované lieky,
 • viaceré antibiotiká,
 • lieky proti alergiám,
 • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat v 13. roku,
 • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).

Doplatky nepreplácame napríklad za:

 • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
 • hormonálnu antikoncepciu.

Úplné znenie podmienok nájdete na tomto mieste .