Medzinárodné zdravotné poistenie so zľavou

Poistenci Dôvery môžu využívať 10 % zľavu na medzinárodné zdravotné poistenie od švajčiarskej spoločnosti Insoom. 

Medzinárodné zdravotné poistenie so zľavou

Čo je medzinárodné zdravotné poistenie?

Medzinárodné zdravotné poistenie umožňuje slobodne si zvoliť lekára a nemocnicu nielen v prípade núdze, ale aj pri volenej lekárskej starostlivosti. Bez ohľadu na to, ako dlho sa zdržiavate v zahraničí, či už ako vyslaný zamestnanec, cestovateľ, študent alebo dôchodca. Umožňuje dlhodobú starostlivosť v prípade choroby alebo úrazu po celom svete, vrátane novej krajiny bydliska, ako aj v rodnej krajine.

Tak isto však poslúži aj ľuďom ktorí nikam necestujú, ale chcú mať možnosť využívať zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí podľa vlastného výberu. Na rozdiel od cestovného poistenia, ktoré sa viaže iba na krátke časové obdobie a ošetrenie v núdzi, poskytuje medzinárodné zdravotné poistenie komplexnú zdravotnú starostlivosť podľa voľby klienta aj dlhodobo.

Ako získať 10% zľavu?

O cenovú ponuku s 10 % zľavou môžete požiadať na tel. čísle +421 55 799 47 49 alebo prostredníctvom formuláru na stránke www.insoom.sk/sk/kontaktujte-nas/

1

Pri vypĺňaní žiadosti o cenovú ponuku spomeňte, že ste poistencom Dôvery. 

2

V žiadosti uveďte svoje identifikačné číslo poistenca (IČP sa nachádza na preukaze poistenca).

3

Klientovi bude vypracovaná ponuka s 10 % zľavou na zdravotné poistenie. 

Pre koho je určené?

Pre cudzincov

Pre cudzincov žijúcich na Slovensku a zahraničných študentov, ktorí chcú navštíviť doktorov alebo nemocnice na Slovensku, vo svojej rodnej krajine alebo kdekoľvek na svete.

Pre slovákov

Pre všetkých, ktorí odcestovali do zahraničia alebo žijú na Slovensku a chcú mať voľnosť výberu nemocnice a doktora pri riešení svojich zdravotných problémov.

Pre spoločnosti

Pre tie spoločnosti, ktorých zamestnanci cestujú po svete a potrebujú zdravotné poistenie kdekoľvek sa nachádzajú. Medzinárodné zdravotné poistenie chráni vás a vašich zamestnancov pred vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť.

Pre profesionálnych atlétov

S medzinárodným zdravotným poistením získate starostlivosť nie len na Slovensku, ale aj kdekoľvek v zahraničí, počas tréningových kempov, súťaži, a aj v prípade potreby špeciálnej starostlivosti alebo získania dodatočného názoru od iného odborníka.

Pre špeciálne skupiny

Pre skupiny ako sú politici, diplomati, piloti alebo vysoko rizikoví zamestnanci, ktorým vieme poskytnúť individuálny plán podľa ich špecifických potrieb.

Čo všetko môže zahŕňať?

Hospitalizáciu a dlhodobú liečbu

Tento plán kryje klientov pri hospitalizácii a v prípade nemocničných zákrokov alebo následných kontrol. Vo väčšine prípadov nemusia platiť dodatočne za žiadne procedúry a liečenia, čo závisí od modulu poistenia. Za nemocničné zákroky sa považujú tie zákroky, ktoré vyžadujú hospitalizáciu minimálne na jeden alebo viac dní.

Ambulantné vyšetrenie

Za ambulantné vyšetrenie sa považuje liečba, ktorá nevyžaduje hospitalizáciu, resp. predpis liekov. Ambulantné vyšetrenie môže byť v zdravotnom stredisku alebo v nemocnici. Môže zahŕňať prehliadky u špecializovaných lekárov, návštevu súkromných kliník alebo všeobecného lekára.

Tehotenstvo a pôrod

V rámci tohto modulu sú zahrnuté všetky úkony, ktoré sú potrebné počas tehotenstva a pri pôrode. Návštevy lekára, zdravotníckych sestier, alebo pôrodných sestier, pôrodných centier. Zahŕňa pred a popôrodné vyšetrenia a liečenie prípadných komplikácii.

Zubné zákroky

Všetky liečenia a zákroky, ktoré zabezpečujú udržanie dentálneho zdravia pacienta.

Presun klienta a repatriácia

Presun klienta z medických dôvodov umožní klientom prepravu do najbližšieho adekvátneho zdravotného zariadenia v prípade núdze počas cesty. Repatriácia dovoľuje dopraviť pozostatky klientov domov.