Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Výhoda Zdravé zuby patri medzi najobľúbenejšie výhody našich poistencov. Vďaka nej môžete získať 25 eurový príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu a to štyrikrát v roku, teda spolu až 100 eur ročne na zuby. Od Nového roka bude príspevok na zuby ešte vyšší. Až do 30 eur na ošetrenie alebo dentálnu hygienu budete môcť získať od 1. januára 2021. Okrem toho zvyšujeme aj počet príspevkov v roku na päť, teda spolu až do 150 eur ročne na zuby.

Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Ako požiadať o benefit?

Cez Elektronickú pobočku:

Cez mobilnú aplikáciu Dôvera:

Ako na to?

1

Tu si overte, či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte žiadosť v mobilnej aplikácii Dôvera alebo vo svojej Elektronickej pobočke najneskôr do 3 dní od absolvovania ošetrenia. Žiadosť je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola podaná.

3

Navštívte svojho zubára. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie a nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

5

Ak žiadate o príspevok cez mobilnú aplikáciu a váš doklad o úhrade obsahuje QR kód, môžete ho v žiadosti naskenovať. Ak váš doklad o úhrade neobsahuje QR kód, je potrebné dátum, čas a číslo dokladu v žiadosti vypísať ručne.

6

Priložte fotku alebo sken dokladu o úhrade.

7

Doplňte celkovú sumu z dokladu o úhrade a dátum ošetrenia. Označte, či ste absolvovali zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

8

Všetky potrebné náležitosti urobte do 30 dní po ošetrení, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom ste žiadosť podali.

9

Najneskôr 90 dní od doloženia fotky alebo skenu dokladu o úhrade vám peniaze pošleme na bankový účet.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Poistite sa za 3 minúty

Pripravte si občiansky preukaz a prepoistite sa skôr, ako skončí vaša obľúbená pesnička.

Časté otázky

Nanašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 25 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume . Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 25 € (v tomto prípade 2 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Ak ste u nás poistený viac ako 1 rok, po prvom čerpaní vám zostane nárok na 3 x 25 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 25 €, príspevok bude 25 €. Ak ste platili napr. 145 €, v žiadosti síce uvediete sumu 145 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 25 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).

Áno, ak má zubný lekár, ku ktorému si dentálnu hygienu kúpite, zmluvu s Dôverou. V takom prípade navštívite zubára so zakúpeným kupónom, pričom vám zubár po ošetrení musí vystaviť účtovný doklad o absolvovaní dentálnej hygieny na nulovú hodnotu. Tento účtový doklad spolu s dokladom o úhrade zľavovému portálu (bankový výpis) nám doložte k vašej vopred zaevidovanej elektronickej žiadosti najneskôr do 30 dní od návštevy zubára cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku.