Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Výhoda Zdravé zuby patri medzi najobľúbenejšie výhody našich poistencov. Vďaka nej môžete získať príspevok až do 30 eur na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu a to päťkrát v roku, teda spolu až do 150 eur ročne na zuby. Kompletné informácie o benefite nájdete na tejto stránke.

Preplatíme vám až 150 eur ročne za zubára

Novinky v benefite Zdravé zuby od 1. 1. 2022

Od nového roka sa môžete tešiť na rozšírenie vášho obľúbeného benefitu Zdravé zuby. U detí budete môcť príspevok využiť aj na pečatenie trvalých zubov. Navyše všetky štvorročné deti poistené u nás dostanú zubný balíček v hodnote 30 eur. Je plný praktických pomôcok, ktoré deti využijú na starostlivosť o svoje zúbky doma alebo v škôlke.

Benefit Zdravé zuby bude atraktívnejší aj pre dospelých. Od januára budú môcť všetci poistenci nad 18 rokov využiť príspevok aj na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek. Žiadosť o príspevok podáte, tak ako doteraz, veľmi jednoducho elektronicky.

Viac informácií o vynovenom benefite Zdravé zuby nájdete v Kritériách platných od 1.1.2022.

Absolvovali ste už preventívnu prehliadku?

Ako na to, ak mám preventívnu prehliadku za sebou

1

Tu si overte , či má váš zubár zmluvu s Dôverou. Ak ho v zozname nenájdete, nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme ako ďalej.

2

Vyplňte žiadosť v mobilnej aplikácii Dôvera alebo vo svojej Elektronickej pobočke najneskôr do 3 kalendárnych dní od absolvovania ošetrenia. Žiadosť je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola podaná.

3

Navštívte svojho zubára. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie a nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

5

Ak žiadate o príspevok cez mobilnú aplikáciu a váš doklad o úhrade obsahuje QR kód, môžete ho v žiadosti naskenovať. Ak váš doklad o úhrade neobsahuje QR kód, je potrebné dátum, čas a číslo dokladu v žiadosti vypísať ručne.

6

Priložte fotku alebo sken dokladu o úhrade.

7

Doplňte celkovú sumu z dokladu o úhrade a dátum ošetrenia. Označte, či ste absolvovali zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

8

Všetky potrebné náležitosti urobte do 30 dní po ošetrení, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom ste žiadosť podali.

9

Najneskôr 90 dní od doloženia fotky alebo skenu dokladu o úhrade vám peniaze pošleme na bankový účet.

Ako na to, ak som preventívnu prehliadku nestihol

Nestihli ste preventívnu prehliadku?

Aby ste mohli využiť benefit 150 eur na zuby, mali by ste mať za sebou preventívnu stomatologickú prehliadku z minulého roku. Ak ste na ňu pre zlú epidemickú situáciu v roku 2020 nestihli zájsť, o príspevok v tomto roku neprídete. Stačí, ak prevenciu u zubára absolvujete dodatočne - v priebehu tohto roka. Musí to však byť skôr, ako nás požiadate o príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu.

1

Objednajte sa k zubnému lekárovi na preventívnu prehliadku a ošetrenie. Môžete ich absolvovať aj v jeden deň.

2

Okrem dokladu o zaplatení za ošetrenie alebo dentálnu hygienu si vypýtajte aj potvrdenie o preventívnej prehliadke .

3

V mobilnej aplikácii/ Elektronickej pobočke vyplňte žiadosť o uplatnenie zubného benefitu . Môžete to urobiť najneskôr do troch kalendárnych dní po ošetrení u zubného lekára.

4

Mobilná aplikácia/Elektronická pobočka vás hneď v úvode vyzve, aby ste doložili potvrdenie o preventívnej prehliadke. Môžete ho odfotiť priamo do apky alebo priložiť fotografiu z mobilu.

5

Vašu preventívnu prehliadku si overíme . Bude to trvať najviac desať dní. V tomto momente už vašu žiadosť evidujeme ako podanú.

6

O overení vás budeme informovať - pošleme vám notifikáciu formou sms alebo e-mailu , ak tieto údaje evidujeme.

7

Teraz môžete pokračovať v uplatňovaní benefitu. Do mobilnej aplikácie/Elektronickej pobočky nahrajte doklad o zaplatení . Treba tak urobiť do 30 dní odo dňa ošetrenia .

8

Ak je všetko v poriadku, do 90 dní dostanete peniaze na účet , ktorý ste nám zadali.

Kompletné informácie o benefite nájdete na tejto stránke.

Ako požiadať o benefit

Cez Elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Cez Elektronickú pobočku

  • rýchle a pohodlné
  • jednoduché vyplnenie
Cez mobilnú aplikáciu
Zavolať cez mobilnú aplikáciu

Cez mobilnú aplikáciu

  • rýchle a pohodlné
  • jednoduché vyplnenie
Pozrite si video, ako na to


Kedy potvrdenie o absolvovaní prehliadky nepotrebujete

Ak ste stihli absolvovať preventívnu prehliadku u stomatológa, ktorý má s Dôverou zmluvu ešte v roku 2020, evidujeme to a potvrdenie o prevencii od vás nebudeme požadovať.

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Preveríme, či je váš lekár naším zmluvným partnerom

Časté otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Prejsť do poradne

V takom prípade si priamo u svojho zubára overte, či nám vykazuje výkony on alebo to zaňho robí iný lekár v zdravotníckom zariadení, kde pracuje. Takáto situácia nastáva napríklad vtedy, keď je v jednom zariadení viacero zubných ambulancií a výkony za všetkých stomatológov do poisťovne vykazuje len jeden z nich (majiteľ, konateľ celého zariadenia). Toho pečiatka musí byť aj na žiadosti o zubný benefit.

Môže vám pomôcť vaša zdravotná karta v Elektronickej pobočke – pozrite si, ktorému zubárovi sme zaplatili za vašu preventívnu prehliadku.

Ak váš zubár a ani zariadenie, kde pracuje, nemá s nami zmluvu, nárok na zubný benefit nemáte.

Dôležité sú údaje na doklade o zaplatení. Ak dentálna hygienička pracuje pod poskytovateľom, s ktorým má Dôvera zmluvu a na doklade o zaplatení sú údaje tohto zazmluvneného poskytovateľa, máte nárok na príspevok. Ak hygienička pracuje samostatne a na doklade sú uvedené jej údaje, príspevok nemôžeme poskytnúť.

V jeden deň môžete podať najviac dve žiadosti - jednu za dentálnu hygienu a jednu za ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a v jeden deň je možné absolvovať maximálne jedno ošetrenie u zubára a jednu dentálnu hygienu. Zároveň však platí, že ďalšiu žiadosť môžete podať až po doložení dokladu o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti. Ak stihnete doložiť doklady o zaplatení k prvej žiadosti, môžete následne podať v ten istý deň druhú žiadosť na iný typ výkonu ako je ten, na ktorý ste podali prvú žiadosť.

Áno, preventívna prehliadka môže byť vykonaná aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v takom prípade nám však musíte doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.

Ak je suma na doklade o zaplatení nižšia ako 30 €, príspevok bude zodpovedať tejto sume. Ak ste platili napr. 23 €, preplatíme vám 23 €. Zostatok do 30 € (v tomto prípade 7 €) sa nekumuluje k nevyčerpaným príspevkom. Po prvom čerpaní vám tak zostane nárok na 4 x 30 €. Ak je suma na doklade vyššia ako 30 €, príspevok bude 30 €. Ak ste platili napr. 130 €, v žiadosti síce uvediete sumu 130 € podľa dokladu, ale preplatiť vám môžeme iba 30 €.

V jeden deň môžu byť preplatené najviac dve žiadosti a jedna z nich musí byť dentálna hygiena a druhá na ošetrenie zubov. Je to preto, že žiadosť o preplatenie sa automaticky páruje s reálne vykázanou zdravotnou starostlivosťou a teda, v jeden deň je možné absolvovať jedno Ošetrenie u zubára a jednu Dentálnu hygienu. Ak by sme od poistenca prijali v jeden deň viacero žiadostí na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu, nebolo by možné korektne ich spárovať s konkrétnou vykázanou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej/nevydokladovanej žiadosti.

Od 17.6.2019 stačí podať pre uplatnenie benefitu len elektronickú žiadosť cez Elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu Dôvera. Ako doklad o absolvovaní zubného ošetrenia alebo dentálnej hygieny priložíte po návšteve zubára k žiadosti fotku alebo sken dokladu o zaplatení. Žiadnu papierovú žiadosť nepotrebujete.

V jeden deň si môžete podať dve žiadosti - jednu za zubné ošetrenie a druhú za dentálnu hygienu. Druhú žiadosť však môžete podať až po doložení dokladov o zaplatení k predchádzajúcej žiadosti.

Napr. ak máte na jeden deň naplánované zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu, zoberiete si od zubára za oba výkony doklady o zaplatení. Potrebujeme samostatný doklad o úhrade za ošetrenie a samostatný doklad za dentálnu hygienu. Najneskôr v deň návštevy zubára si podáte v mobilnej aplikácii Dôvera jednu žiadosť za zubné ošetrenie a priložíte fotku alebo sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie. Po priložení dokladu o zaplatení za ošetrenie hneď môžete podať druhú žiadosť za dentálnu hygienu a priložiť k nej fotku alebo sken dokladu. Po doložení dokladu o úhrade k druhej žiadosti môžete podať ďalšiu žiadosť, ktorá sa však už musí viazať na ošetrenie alebo dentálnu hygienu za iný deň (v jeden deň si poistenec môže podať podať najviac dve žiadosti na dva rôzne typy výkonov).

Áno, ak má zubný lekár, ku ktorému si dentálnu hygienu kúpite, zmluvu s Dôverou. V takom prípade navštívite zubára so zakúpeným kupónom, pričom vám zubár po ošetrení musí vystaviť účtovný doklad o absolvovaní dentálnej hygieny na nulovú hodnotu. Tento účtový doklad spolu s dokladom o úhrade zľavovému portálu (bankový výpis) nám doložte k vašej vopred zaevidovanej elektronickej žiadosti najneskôr do 30 dní od návštevy zubára cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku.

Nie, vzťahuje sa len na pečatenie trvalých zubov.

Poistite sa za 3 minúty

Pripravte si občiansky preukaz a prepoistite sa skôr, ako skončí vaša obľúbená pesnička.