Vrátime vám 80 % za ošetrenie u nezmluvného lekára

Potrebujete navštíviť lekára, ktorý s nami nemá zmluvu? Netrápte sa s tým, lebo vám vrátime 80% z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytol nezmluvný lekár.

Vrátime vám 80 % za ošetrenie u nezmluvného lekára

Vyberte si lekára, ktorý vám vyhovuje najviac

V niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné sa dostať k zdravotnej starostlivosti. Hoci máme zazmluvnených vyše 90 % lekárov, môže sa stať, že nejaký na zozname predsa len chýba.

Chceme vás preto odbremeniť od starostí. Poplatky, ktoré u takéhoto lekára zaplatíte, vám uhradíme v zmysle kritérií zverejnených na našej úradnej tabuli.

Čo zahŕňa príspevok?

Preplatíme vám poplatok za konkrétne ošetrenie, ale aj za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré vám lekár predpíše.

Výška príspevku

Výška príspevku je stanovená ako 80 % obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť. Obvyklou cenou je cena, ktorú máme zmluvne dohodnutú s lekármi rovnakého zamerania, najviac však vo výške, ktorú poistenec za poskytnutú zdravotnú starostlivosť skutočne zaplatil.

Ako postupovať?

1

Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.

3

Doručte vyplnenú žiadosť najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia.

4

Žiadosť do 10 pracovných dní posúdime a oznámime vám naše stanovisko.

5

Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára.

6

Do troch kalendárnych mesiacov od absolvovania ošetrenia nám pošlite všetky potrebné doklady*.

7

Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 15 pracovných dní od obdržania kompletnej dokumentácie.

* originál príjmového pokladničného dokladu o absolvovaní zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Ako doručiť žiadosť?

  • prostredníctvom Elektronickej pobočky Dôvery.
  • poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
  • elektronicky e-mailom na adresu: npzs@dovera.sk
  • osobne na ktorejkoľvek pobočke

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie tohto príspevku sa nevzťahuje na poistencov poistených v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako ani na ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.