Vrátime vám 80 % za ošetrenie u nezmluvného lekára

Potrebujete navštíviť lekára, ktorý s nami nemá zmluvu? Netrápte sa s tým, lebo vám vrátime 80% z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytol nezmluvný lekár.

Vrátime vám 80 % za ošetrenie u nezmluvného lekára

Vyberte si lekára, ktorý vám vyhovuje najviac

V niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné sa dostať k zdravotnej starostlivosti. Hoci máme zazmluvnených vyše 90 % lekárov, môže sa stať, že nejaký na zozname predsa len chýba.
Chceme vás preto odbremeniť od starostí. Poplatky, ktoré u takéhoto lekára zaplatíte, vám uhradíme v zmysle kritérií zverejnených na našej úradnej tabuli.

Čo zahŕňa príspevok?

Preplatíme vám poplatok za konkrétne ošetrenie, ale aj za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré vám lekár predpíše.

Ako postupovať?

 1. Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.
 2. Spoločne vyplňte Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa.
 3. Doručte vyplnenú žiadosť do Dôvery najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia.
 4. V Dôvere žiadosť do 10 pracovných dní posúdime a oznámime vám naše stanovisko.
 5. Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára.
 6. Do troch kalendárnych mesiacov od absolvovania ošetrenia nám pošlite originál príjmového pokladničného dokladu o absolvovaní zdravotnej starostlivosti spolu s potrebnými dokladmi*.
 7. Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 15 pracovných dní od obdržania kompletnej dokumentácie.

*Potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Výška príspevku

 Výška príspevku je stanovená ako 80 % obvyklej  ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť. Obvyklou cenou je cena, ktorú máme zmluvne dohodnutú s lekármi rovnakého zamerania, najviac však vo výške, ktorú poistenec za poskytnutú zdravotnú starostlivosť skutočne zaplatil.

Ako doručiť žiadosť?

 • prostredníctvom Elektronickej pobočky Dôvery.
 • poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
 • elektronicky e-mailom na adresu: npzs@dovera.sk
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie tohto príspevku sa nevzťahuje na poistencov poistených v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako ani na ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.