Medzinárodné poistenie so zľavou

Poistenci Dôvery môžu využívať 10 % zľavu na medzinárodné zdravotné poistenie od švajčiarskej spoločnosti Insoom. 

Medzinárodné poistenie so zľavou


Medzinárodné zdravotné poistenie umožňuje slobodne si zvoliť lekára a nemocnicu nielen v prípade núdze, ale aj pri volenej lekárskej starostlivosti. Bez ohľadu na to, ako dlho sa zdržiavate v zahraničí, či už ako vyslaný zamestnanec, cestovateľ, študent alebo dôchodca. Medzinárodné zdravotné poistenie umožňuje dlhodobú starostlivosť v prípade choroby alebo úrazu po celom svete, vrátane novej krajiny bydliska, ako aj v rodnej krajine.


Medzinárodné zdravotné poistenie však poslúži aj ľuďom ktorí nikam necestujú, ale chcú mať možnosť využívať zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí podľa vlastného výberu. Na rozdiel od cestovného poistenia, ktoré sa viaže iba na krátke časové obdobie a ošetrenie v núdzi, poskytuje medzinárodné zdravotné poistenie komplexnú zdravotnú starostlivosť podľa voľby klienta aj dlhodobo.

Ako?

O cenovú ponuku s 10 % zľavou môžete požiadať na tel. čísle +421 55 799 47 49 alebo prostredníctvom formuláru na stránke www.insoom.sk/sk/kontaktujte-nas/

1

Pri vypĺňaní žiadosti o cenovú ponuku spomeňte, že ste poistencom Dôvery 

2

V žiadosti uveďte svoje identifikačné číslo poistenca (IČP sa nachádza na preukaze poistenca) 

3

Klientovi bude vypracované ponuka s 10 % zľavou na zdravotné poistenie. 

Pre koho je určené?

Pre cudzincov žijúcich na Slovensku a zahraničných študentov, ktorí chcú navštíviť doktorov alebo nemocnice na Slovensku, vo svojej rodnej krajine alebo si ich chcú vybrať podľa svojho uváženia hocikde na svete.

Pre Slovákov , ktorí odcestovali do zahraničia alebo žijú na Slovensku a chcú mať voľnosť výberu nemocnice a doktora pri riešení svojich zdravotných problémov.

Pre spoločnosti , ktorých zamestnanci cestujú po svete a potrebujú zdravotne poistenie hocikde sa nachádzajú. Medzinárodné zdravotne poistenie chráni vás a vašich zamestnancov pred vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť.

Pre profesionálnych atlétov . Medzinárodné zdravotne poistenie ponuka starostlivosť nie len na Slovensku, ale tak isto aj hocikde v zahraničí, počas tréningových kempov, súťaži, ale tak isto aj keď potrebujú špeciálnu starostlivosť alebo dodatočný názor od iného odborníka.

Pre špeciálne skupiny ako politici, diplomati, piloti alebo vysoko rizikoví zamestnanci, ktorým vieme poskytnúť individuálny plán závisiaci od ich potrieb.

Čo všetko môže zahŕňať?

Hospitalizáciu a dlhodobú liečbu

Tento plán kryje klientov pri hospitalizácii a v prípade nemocničných zákrokov alebo následných kontrol. Vo väčšine prípadov nemusia platiť dodatočne za žiadne procedúry a liečenia, ale závisí to od dojednaného modulu poistenia. Za nemocničné zákroky sa považujú tie zákroky, ktoré vyžadujú hospitalizáciu minimálne na jeden, alebo viac dní.

Ambulantné vyšetrenie

Za ambulantné vyšetrenie považuje poistenie liečbu, ktorá nevyžaduje hospitalizáciu, resp. predpis liekov. Ambulantné vyšetrenie môže byť v zdravotnom stredisku, alebo v nemocnici. Ambulantné vyšetrenie môže zahŕňať prehliadky u špecializovaných lekárov, návštevu súkromných kliník alebo všeobecného lekára.

Tehotenstvo a pôrod

V rámci tohto modulu sú zahrnuté všetky úkony, ktoré sú potrebné počas tehotenstva a pri pôrode. Návštevy lekára, zdravotníckych sestier, alebo pôrodných sestier, pôrodných centier. Zahŕňa pred a po pôrodné vyšetrenia a liečenie prípadných komplikácii.

Zubné zákroky

Všetky liečenia a zákroky, ktoré zabezpečujú udržanie dentálneho zdravia pacienta.

Presun klienta a repatriácia

Presun klienta z medických dôvodov umožní klientom prepravu do najbližšieho adekvátneho zdravotného zariadenia, v prípade núdze počas cesty. Repatriácia dovoľuje dopraviť pozostatky klientov domov.