Preplatíme vám až 100 eur ročne za ošetrenie u zmluvného zubára

Na preventívnu prehliadku k zubárovi chodí len každý druhý dospelý človek. Potom vás to stojí zbytočné peniaze a váš chrup nie je v poriadku. Dbajte o zdravie svojich zubov a zubov svojich detí, chodievajte na preventívne prehliadky a my vás za to odmeníme. Budete mať zdravšie zuby a plnšiu peňaženku.

Preplatíme vám až 100 eur ročne za ošetrenie u zmluvného zubára

Máte u nás 50 € (2x25) alebo až 100 € (4x25) ročne

Všetkým našim poistencom, ktorí sú u nás dlhšie ako rok, prispejeme 4 krát ročne sumou 25 eur na vybrané ošetrenia. Ak ste u nás kratšie ako rok, prispejeme vám 2x25 eur ročne.

Na aké ošetrenia platí táto akcia?

Preplatíme vám najčastejšie stomatologické zdravotné výkony vrátane dentálnej hygieny, za ktoré si u zubára bežne doplácate. Táto ponuka sa nevzťahuje na kozmetické výkony a výkony estetickej medicíny.


Aké su podmienky pre získanie príspevku? 


  • Musíte mať vyrovnané nedoplatky
  • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku v predchádzajúcom roku
  • Zubár je zmluvným partnerom poisťovne Dôvera
  • V Dôvere musíme evidovať informáciu o tom, kto je platiteľom poistného za poistenca
  • Zákonný zástupca maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie výhody Zdravé zuby v jeho mene, nesmie byť dlžníkom ani mať nepokryté obdobia poistenia v Dôvere
  • Poistenec sa riadne stará o svoj chrup, čo potvrdí dobrovoľným aktívnym zakliknutím prehlásenia v čase oznámenia čerpania výhody Zdravé zuby
  • Poistenec je poistený v Dôvere v čase podania oznámenia a žiadosti, ako i v čase poskytnutia výhody, teda k poslednému dňu lehoty na preplatenie príspevku

Ako na to?

1

Uistite sa, či Váš zubár má zmluvu s Dôverou. Môžete si to jednoducho overiť aj tu . Ak ho v zozname nenájdete, nemusí byť ešte všetko stratené - nižšie v "Častých otázkach" vám poradíme, ako ďalej.

2

Vyplňte jednoduchú žiadosť vo svojej Elektronickej pobočke. Odkaz na žiadosť sa vám objaví hneď na titulnej stránke po prihlásení. Prípadne ju vyplňte v mobilnej aplikácii Dôvera. (Nájdete ju v menu vľavo ako "Zubný benefit". Ak ho v aplikácii nevidíte, musíte si ju aktualizovať.) Žiadosť musíte  mať vyplnenú najneskôr v deň ošetrenia.

3

Vytlačte si žiadosť a dajte ju potvrdiť vášmu zubárovi. Zubár musí mať zmluvu s Dôverou.

4

Zaplaťte zubárovi za ošetrenie.

5

Pošlite potvrdenú žiadosť s dokladom o zaplatení (účtovný doklad) do Dôvery prostredníctvom Elektronickej pobočky (ako fotku alebo scan) alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky Dôvery.

6

Najneskôr do 90 dní vám peniaze pošleme na účet.