Preplatíme vám protónovú liečbu

Keď človeku do života vtrhne rakovina, je ľahké stratiť nádej. Našim poistencom preplácame liečbu v Protónovom centre v Prahe. Liečba protónovým lúčom minimalizuje poškodenie zdravých buniek, takže je šetrnejšia k organizmu pacienta.

Kto má nárok na liečbu?

Ošetrenie umožňujeme dospelým aj detským pacientom s nasledovnými diagnózami:

 • malígne nádory centrálneho nervového systému
 • malígne nádory hlavy a krku
 • malígne nádory urogenitálneho systému

Kedy má poistenec nárok na liečbu?

Liečbu v Protónovom centre schvaľujeme vopred individuálne ešte pred jej začiatkom, ak pacient spĺňa nasledovné podmienky:

 • liečba protónovým lúčom je medicínsky opodstatnená
 • iný spôsob liečby nie je na Slovensku dostupný
 • schváli ju radiačný onkológ
 • pozitívne sa k nej vyjadrí aj Protónové centrum v Prahe

Ako postupovať?

Ak navštevujete ambulanciu radiačného onkológa

 1. Absolvujte vyšetrenie u radiačného onkológa na Slovensku.

 2. Po odporučení radiačného onkológa kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu 2-3 dní.

 3. Na prvej konzultácii v Prahe pacienta vyšetria a posúdia, či mu môže liečba pomôcť.

Ak nenavštevujete ambulanciu radiačného onkológa:

 1. Konzultujte možnosť protónovej liečby so svojím ambulantným onkológom.

 2. Ak uzná za vhodné, odošle vás za špecialistom radiačnej onkológie. Deti odosiela (hemato)onkológ na konzultáciu k rádioterapeutovi pre dospelých (špecialisti pre deti u nás nie sú).

 3. Dohodnite si termín vyšetrenia na radiačnej onkológii. V urgentných prípadoch sa na termín nečaká.

 4. Absolvujte komplexné vyšetrenie so zhodnotením doteraz vykonaných vyšetrení u radiačného onkológa. Pre istotu si na vyšetrenie vezmite všetku potrebnú dokumentáciu.

 5. Po odporučení radiačného onkológa na Slovensku kontaktujte Protónové centrum v Prahe a dohodnite si prvú konzultáciu. Na prvé vyšetrenie získate termín v priebehu 2-3 dní.

 6. Na prvej konzultácii vás v Prahe vyšetria a posúdia, či vám môže liečba pomôcť. 

Radiačného onkológa nájdete na týchto miestach:

Ktoré časti liečby uhrádza Dôvera?

 • všetky potrebné vyšetrenia (vrátane prvej konzultácie v Protónovom centre)
 • prípadnú hospitalizáciu u detských pacientov
 • náklady na dopravu detských pacientov medzi Fakultnou nemocnicou Motol a Protónovým centrom.

Ktoré náklady hradí pacient?

 • cestu do Prahy a späť
 • ubytovanie v Prahe
 • stravu (Protónové centrum nezabezpečuje stravu)

Čo je dobré vedieť?

 • Liečba trvá od 12 do 30 (u detí od 15 do 38) za sebou idúcich dní. Potrebný počet dní aj maximálnu dávku žiarenia určia lekári Protónového centra. Je potrebné teda počítať s dlhším pobytom v Prahe.
 • Maximálna doba jednej návštevy je 45 minút (aj s prípravou a polohovaním pacienta).
 • Počas liečby by ste nemali trpieť nežiaducimi účinkami, ako sú bolesti hlavy či nechutenstvo. Pacienti liečbu prijímajú vo všeobecnosti dobre. Každý však môže reagovať inak, v závislosti od svojho zdravotného stavu.
 • Počas liečby vás každý týždeň kontrolujú lekári. Po jej ukončení dostanete záverečnú správu s ďalšími odporúčaniami. Ďalšia liečba prebieha na Slovensku, u vášho lekára.

Je nutná hospitalizácia?

Liečba je ambulantná, čiže si nevyžaduje hospitalizáciu. Pobyt v nemocnici je nutný len v prípade niektorých detských pacientov.

Kedy je nutná hospitalizácia detí?

Ak dieťa absolvuje liečbu v anestézii, pobyt v nemocnici je nutný. Deti bývajú umiestnené vo Fakultnej nemocnici Motol, čo je zhruba 12 km od Protónového centra.

V takomto prípade je schvaľovací proces úhrady štandardný ako pri každej ústavnej liečbe v zahraničí. Všetku administratívu vybaví Dôvera za vás v spolupráci s Protónovým centrom.

Komunikácia s Fakultnou nemocnicou Motol prebieha na cudzineckom oddelení, ktoré vybavuje dokumentáciu potrebnú k hospitalizácii. Aby ste boli nablízku vášho dieťaťa, môžete využiť pobyt v ubytovni nemocnice. Stravu pre deti zabezpečuje nemocnica.

Kontakt na Protónové centrum v Prahe

Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00
Tel: +420 222 999 000
E-mail: [email protected]
GPS: 50.1171363, 14.4646944

S Protónovým centrom komunikuje zdravotná poisťovňa, preto nám nemusíte zasielať žiadne doklady ani žiadosti. O liečbu nás žiada toto zdravotnícke zariadenie.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo o nás hovoria naši poistenci?

V Dôvere som poistený od narodenia, s manželkou sme tu poistili aj naše deti. Benefity nevnímam ako samozrejmosť a preto som rád, že mi ich poisťovňa ponúka. Keď som ich vyskúšal, bol som spokojný.

Tomáš G.

V Dôvere som už 25 rokov a neplánujem meniť. Vždy som vybavil, čo som potreboval.

Martin Z.

Dôvere patrí vďaka od celej našej rodiny. Prešli sme si aj ťažším obdobím, no poisťovňa nás podržala a preplatila viaceré úkony.

Jaroslav A.

Som v Dôvere už niekoľko rokov a nemenila by som.

Lenka M.

Som maximálne spokojná. Benefity sú zrozumiteľné a preplatky prišli načas. Všetko, čo potrebujem, so mnou poisťovňa komunikuje.

Patrícia V.

Poisťovňu by som nemenila, v Dôvere som rada. Vždy sú ochotní, ak potrebujem poradiť.

Anna K.

Chcem sa prepoistiť