Vážnejšie prípady idú do nemocnice

Do nemocnice sa môžete dostať ako akútny alebo plánovaný pacient, keď vám nevie pomôcť ambulantný lekár.

Aktualizované: 02. 10. 2014

Akútni pacienti hneď

Vážnejšie prípady idú do nemocnice Či ste akútny prípad alebo nie, rozhodne ošetrujúci lekár, väčšinou lekár v nemocnici. Neodkladnú starostlivosť si vyžadujú náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne ohrozujú váš život alebo niektorú z vašich základných životných funkcií. Patrí sem aj pôrod.

Akútny pacient ide do nemocnice ihneď. Buď vás tam pošle ambulantný lekár, lekár z pohotovosti, prídete sám/sama alebo vás dovezie záchranka. Máte zabezpečenú a zaplatenú nielen starostlivosť a pobyt, ale aj potrebnú dopravu, prípadne neodkladnú prepravu do inej nemocnice.

Všetko ohľadom hospitalizácie vybavíme s nemocnicou. Za akútnu starostlivosť nič neplatíte. Ani keď vás ošetruje lekár či nemocnica, s ktorými nemáme zmluvu. Zaplatíme im podľa platných zákonov.

Plánovaní podľa poradia

Plánované hospitalizácie znesú odklad. Na rozdiel od neodkladných sa na ne bežne čaká. Prehľad čakacích lehôt si môžete pozrieť na tejto stránke. Či môžete čakať, rozhodne ošetrujúci lekár v nemocnici, ktorú si vyberiete.

Ako sa dostanete do nemocnice ako plánovaný pacient:

 • ochoriete a navštívite svojho lekára,
 • ten vyhodnotí, že potrebujete hospitalizáciu, napíše vám odporúčanie pre príjmovú ambulanciu v nemocnici,
 • vyberiete si nemocnicu, kde chcete byť hospitalizovaný,
 • lekár v príjmovej ambulancii zhodnotí váš stav a rozhodne, či ste akútny pacient alebo nie
 • nahlási vás k nám,
 • ak ste plánovaný pacient a na hospitalizáciu čakajú pacienti pred vami, dostanete sa do poradovníka.

Na dodržiavanie poradia dohliadame. Po odsúhlasení hospitalizácie u nás by vás mal kontaktovať zamestnanec nemocnice. Dohodnete si konkrétny termín nástupu. 

Prinášame rýchly spôsob, ako sa o schválenej hospitalizácii dozvedieť okamžite. Vďaka aplikácii Dôvera vo vašom mobile. Správou vás upozorní na schválenú hospitalizáciu. Pre viac informácií o mobilnej aplikácii kliknite sem.

Ak sa váš stav náhle zhorší, na základe rozhodnutia lekára čakať nebudete a nemocnica vás prijme ihneď.

O zaplatenie starostlivosti a štandardných služieb sa nemusíte starať, všetko vybavíme za vás. V nemocnici platíte len vtedy, ak idete na zákrok, ktorý zo zákona nehradí zdravotná poisťovňa (napríklad plastická chirurgia) alebo ste si vybrali nadštandardnú úroveň ubytovania a služieb, ktorý zo zákona nehradí zdravotná poisťovňa. Výslednú sumu zaplatíte podľa cenníka nemocnice.

Pozor, dlžníkom, ktorí sú zverejnení v Zozname dlžníkov na webe podľa zákona neuhrádzame plánovanú hospitalizáciu skôr, ako svoj dlh voči zdravotnej poisťovni neuhradia.

Chcete vedieť, s ktorými nemocnicami máme zmluvu, prípadne či nemocnica vo vašom meste je naša zmluvná? Kliknite na túto stránku.

Meníte zdravotnú poisťovňu a zároveň čakáte na plánovanú hospitalizáciu? Informáciu o zmene zdravotnej poisťovne dajte čo najskôr vedieť nemocnici, kde máte byť hospitalizovaný.

Nájsť odpoveď na otázku, ktorú nemocnicu si vybrať, vám pomôže náš rebríček nemocníc. Prehľad čakacích lehôt si pozrite na tejto stránke.

Špeciálna povinnosť

Pacienti s vybranými diagnózami môžu stanovený termín plánovanej hospitalizácie odmietnuť len z troch dôvodov, ktoré vymenúva zákon:

 • sú potrebné ďalšie vyšetrenia,
 • vznikla ďalšia súbežná choroba, ktorú je potrebné liečiť prednostne,
 • zomrela vám blízka osoba.

Diagnózy, ktorých sa to týka:

 • choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (kódy diagnóz H25, H26, H28)
 • choroby obehovej sústavy (kódy diagnóz I05 až I10, I20, I25, I34 až I37, I42, I43, I47 až I50, I71, Q21, Q23, Q25)
 • choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (kódy diagnóz M16, M17, M40 až M43)

Ak nenastúpite na dohodnutý termín plánovanej hospitalizácie, jeden z vyššie uvedených dôvodov oznámte nemocnici. Ak nie, budeme vás kontaktovať a budete povinný nám dôvod oznámiť do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy. Inak vás môžeme vyradiť z čakacieho zoznamu.

Prieskum spokojnosti

Hospitalizovaní pacienti každý rok hodnotia nemocnice, v ktorých ich operovali. Známkami ako v škole oceňujú starostlivosť lekárov a sestier, úroveň ubytovania a stravy a spokojnosť so zákrokom. Poistenci Dôvery môžu hodnotiť buď prostredníctvom papierového dotazníka alebo elektronicky cez svoju Elektronickú pobočku. Výsledky ich známkovania si môžete pozrieť na tomto linku.

Neviete si nájsť lekára vo vašom okolí? Pozrite si zoznam všetkých, s ktorými máme zmluvu.

Najčastejšie sa pýtate

Zaplatíte mi prevoz vrtuľníkom?

Áno, preplatíme ho pacientom v urgentnom, život ohrozujúcom stave alebo pacientom, ktorí vyžadujú veľmi šetrný transport s vylúčením otrasov.

Čítať celú odpoveď
Preplácate zásah Horskej služby?

Zásah Horskej služby nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ak chete predísť tomu, že si ho v prípade potreby budete hradiť sám/sama, uzavrite komerčné úrazové poistenie.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem legálne skrátiť dobu čakania na plánovanú operáciu?

Ak nie ste s ponúkanou lehotou hospitalizácie spokojný, vieme vám nájsť a ponúknuť iné zariadenie, v ktorom evidujeme kratšiu čakaciu lehotu. Ozvite sa nám čo najskôr na Zákaznícku linku 0850 850 850.

Čakanie na vybrané plánované zákroky (najmä v ortopédii, gynekológii, pri operácií očí a pod.) výrazne znižujú jednodňové zákroky.

Jednodňovú ambulantnú starostlivosť rozvíjame už niekoľko rokov a poskytujú ju priamo nemocnice alebo súkromné centrá a kliniky. Vždy sa informujte, aký majú zariadenia pre jednodňové zákroky cenník a čo si budete musieť doplatiť. Najčastejšie sa platí za nadštandardné služby. Ak si nie ste istý, či od vás zariadenie pýta peniaze oprávnene, informujte sa vo vašej zdravotnej poisťovni.

Čítať celú odpoveď
Môže dieťa v nemocnici sprevádzať jeho rodič?

Pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú, matka dieťaťa do 3 rokov má právo byť hospitalizovaná spolu s ním. Platí si len stravu.

Zdravotnícke zariadenie môže prijať aj matku staršieho dieťaťa, závisí to však od priestorových podmienok a možností. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si matka platí. Každá nemocnica má svoj cenník a podmienky. Je teda potrebné informovať sa priamo v konkrétnej nemocnici.

Čítať celú odpoveď
Čo mi nemocnica počas pobytu zabezpečí?

Počas pobytu v nemocnici by vám mali byť zo strany zdravotníckeho zariadenia zabezpečené zdravotnícky materiál a pomôcky, lieky súvisiace s liečbou a základný štandard potrebný pre pobyt v nemocnici. To sú napríklad posteľné obliečky, nemocničný odev, uterák. Mydlo a toaletný papier by mali byť súčasťou hygienického zariadenia WC alebo kúpeľne. 

Aby ste sa cítili čo najpríjemnejšie, pribaľte si vlastné veci osobnej hygieny. Zubnú kefku a pastu, obľúbený šampón, krém a pokojne aj vlastný uterák, mydlo, ďalšie hygienické pomôcky a spodnú bielizeň. Určite nezabudnite oznámiť ošetrujúcemu lekárovi v nemocnici, aké lieky pravidelne užívate. Ten posúdi, či ich budete brať aj počas hospitalizácie.

Čítať celú odpoveď
Ako si overím, kedy ma nemocnica hospitalizuje na plánovanú operáciu?

Kontaktujte nás na Zákazníckej linke 0850 850 850. Povieme vám, či ste od nemocnice získali o termíne hospitalizácie pravdivú a úplnú informáciu. Poradíme vám aj v prípade, že ste ešte žiaden termín nedostali.

Čítať celú odpoveď
Ako dlho sa čaká na plánovanú hospitalizáciu?

Nedá sa to presne povedať, je to individuálne. Závisí to od počtu čakateľov v poradovníku aj od kapacity nemocnice. Súčasné slovenské zákony neumožňujú za príplatok skrátiť čakanie na hospitalizáciu, teda predbehnúť sa v poradovníku. Platí však, že ak sa váš stav zhorší a potrebujete akútny zákrok, budete hospitalizovaný bez čakania.

Čítať celú odpoveď
Čo ak ma nemocnica odmietne hospitalizovať?

Pýtajte sa na dôvody. Ak vám tvrdia, že s nemocnicou nemáme zmluvu, overte si to u nás. Mali by ste dostať primerané vysvetlenie. Aj bez zmluvy vám však musia v nemocnici poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Máte na ňu zo zákona nárok. Ak nemocnica nemá s nami zmluvu, dôverujte nám, zabezpečíme vám iné zariadenie.

Čítať celú odpoveď
Čo pre mňa znamená, že moja nemocnica nemá zmluvu na plánované hospitalizácie?

Žiadne obavy. Ambulantných lekárov, ktorí majú ambulancie v nemocnici, môžete navštevovať tak ako doteraz. Riadnu a kompletnú starostlivosť dostanete, aj keď budete potrebovať akútnu hospitalizáciu. Nemocnica ju poskytne a zdravotná poisťovňa zaplatí aj bez zmluvy. V prípade plánovanej hospitalizácie sa spoľahnite na nás. Odporučíme a zabezpečíme vám všetko potrebné v inej nemocnici v blízkosti vášho bydliska.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Výhodná alternatíva k hospitalizácii