Lieky a zdravotnícke pomôcky

Liečba ochorení sa často spája s užívaním liekov alebo využívaním zdravotných pomôcok. Niektoré si kupujete voľne (a tie si platíte v plnej výške), iné dostanete len na lekársky predpis. Či vám ich preplatíme alebo budete doplácať, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

Aktualizované: 22. 01. 2018

V každej lekárni

Zo zákona máme zmluvu s každou lekárňou, liek na recept si môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek. Zmluvné lekárne nájdete na tejto stránke.

Kompletný zoznam liekov registrovaných na Slovensku aj s ich príbalovými letákmi nájdete na tejto stránke. Lieky, ktoré plne alebo čiastočne uhrádzame, si môžete pozrieť na tejto stránke.

Bezpečné lieky: Štyri kroky

Užívanie každého lieku konzultujte s lekárom alebo lekárnikom. Ak vám lekár predpisuje akýkoľvek liek, informujte ho o všetkých ostatných, ktoré užívate. Inak sa môže stať, že vám vznikne nežiaduca lieková interakcia.

Aj takto môžete prispieť k tomu, že vaše lieky budú bezpečné:

  1. Vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate.
  2. Ak si lieky nepamätáte, vytlačte si Liekovú knižku vo svojej Elektronickej pobočke
  3. Nehľadajte neoverené informácie na internete, pozrite sa do svojej Elektronickej pobočky. Na základe dát od vašich lekárov uvidíte, či nemáte liekové interakcie alebo či sa nebijú vaše lieky s potravinami alebo nápojmi, ktoré bežne konzumujete. Overiť viete aj nevhodné kombinácie liekov či potravín pre svoje deti, rodičov, blízkych.
  4. Liekové aj potravinové interakcie konzultujte s lekárom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie vám zodpovedať vaše otázky.

Recept už elektronické

Do konca roka 2017 doplácali poistenci v lekárni poplatok 17 centov za každý recept. Tieto poplatky sme im vracali späť. O refundáciu nákladov vzniknutých do konca roka 2017 môžu poistenci ešte prechodný čas požiadať v Elektronickej pobočke. 

Je kompetenciou a zodpovednosťou lekárne rozhodnúť, či od pacienta vyberie 0,17 eur ako poplatok za recept. Je pri tom povinná postupovať v súlade s platnou legislatívou.
17- centové poplatky za recepty a poukazy vystavené od 1.1.2018 už spätne neuhrádzame.

Elektronizácia receptov nám umožnila ich zobrazovanie v mobilnej aplikácii Dôvera. Od januára 2018 v nej nájdete svoje predpísané lieky,dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky a môžete si ich prostredníctvom mobilného telefónu aj vyzdvihnúť v lekárni. V aplikácii zobrazujeme, ktorá lekáreň už túto službu poskytuje. Viac o receptoch v mobile sa dočítate na tejto stránke.

Pomôcky voľne aj na predpis

Zoznam pomôcok registrovaných na Slovensku nájdete na tejto stránke. Sú viazané na lekársky poukaz alebo voľnopredajné. Voľnopredajné si platíte v plnej výške, tie na lekársky poukaz preplácame plne alebo čiastočne.

Špecifické prípady

Niektoré špeciálne lieky a pomôcky vopred schvaľujeme na základe žiadosti vášho lekára. Robíme to maximálne do 30 dní.

Možno potrebujete liek, ktorý nie je registrovaný na Slovensku. Konať by mal váš lekár a vyžiadať si najprv povolenie od ministerstva zdravotníctva na mimoriadny dovoz. Ak ho dostane, príde na rad schvaľovanie našimi odborníkmi na základe vyplnenej žiadosti.

Čo robiť v prípade, že váš liek síce je na Slovensku registrovaný, ale nie je dostupný? Distribučná firma ho môže objednať zo zahraničia a doviezť vám ho na Slovensko. Preverte si však vopred, či je tento liek u nás aj kategorizovaný a je teda oficiálne stanovené, ako ho prepláca zdravotná poisťovňa. Ak kategorizovaný nie je, je potrebné nás vopred požiadať o jeho úhradu.

Riešenia existujú aj pre prípady, keď potrebujete individuálne zhotovenú pomôcku zo zahraničia. Pomôcku vám preplatíme, ak ste ju dostali počas ošetrenia v zahraničí ako akútny pacient (napríklad sa vám stal úraz) alebo ak absolvujete schválenú plánovanú starostlivosť v zahraničí. Schvaľujeme také prípady, keď lekári preukážu, že takáto starostlivosť, resp. pomôcka sa nedajú získať či vyrobiť na Slovensku.

Ako neplatiť zbytočne za lieky

Koľko zaplatíte za lieky na predpis, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčania kategorizačnej komisie. Neplaťte za lieky viac, ako je nevyhnutné. Prečítajte si rady, ako sa vyhnúť zbytočným doplatkom za lieky.

Zorientovať sa v cenách a doplatkoch za lieky vám pomôže špeciálna stránka www.vyhodnelieky.sk. Ak k vášmu lieku existuje rovnako kvalitná alternatíva s tou istou účinnou látkou, ale s nižšou cenou aj doplatkom, stránka vám ju zobrazí.

Dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým a invalidom s príjmom pod istú hranicu doplatky za receptové lieky nad stanovený limit vrátime. Robíme tak na základe zákonných pravidiel každý kalendárny štvrťrok. 

Originálne lieky sú výsledkom výskumu, preto sú drahšie. Keď im uplynie patentová ochrana, môžu vznikať generiká. Majú tú istú účinnú látku ako originály, no sú lacnejšie. Pýtajte sa na generiká vášho lekára alebo lekárnika alebo si pozrite portál vyhodnelieky.sk.


Najčastejšie sa pýtate

Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Ako si mám zistiť, koľko budem doplácať na pomôcku?

Lekár, ktorý vám pomôcku predpisuje, je zo zákona povinný informovať vás aj o možných doplatkoch. Ak si chcete túto informáciu preveriť, môžete tak urobiť na internete - zapamätajte si kód vašej pomôcky a vyhľadajte si ho v zozname pomôcok na tejto stránke ministerstva zdravotníctva.

Vysvetlivky ku skratkám, ktoré v zozname pomôcok nájdete:

AKC – plná cena
UZP – úhrada zdravotnou poisťovňou
DOP – doplatok pacienta

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Limit spoluúčasti
Ako užívať lieky. Praktické rady
Keď potrebujete zdravotnícku pomôcku