Lekári všade na Slovensku

Ako náš poistenec môžete absolvovať vyšetrenie u ktoréhokoľvek lekára po celom Slovensku. Dokonca aj u takého, s ktorými nemáme zmluvu. Na plánované ošetrenie u nezmluvných lekárov vám poskytneme príspevok.

Publikované: 09. 08. 2016

Lekári všade na Slovensku Zmluvný alebo nezmluvný

Ak potrebujete ošetrenie, odporúčame vám navštíviť nášho zmluvného lekára. Máme zmluvu s viac ako 90 % všetkých lekárov na Slovensku, a tak nie je problém vybrať si takého, ktorý vám vyhovuje.

Ak však plánujete z akéhokoľvek dôvodu navštíviť nezmluvného lekára, môžete. Preplatíme vám aj takéto ošetrenie až do výšky 80% z jeho ceny.

„Vieme, že v niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné dostať sa k zdravotnej starostlivosti. Našim poistencom chceme pomôcť a odbremeniť ich od toho, aby sa museli zamýšľať koľko ich bude stáť liečba u nezmluvných lekárov a či si ju vôbec môžu dovoliť,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ako postupovať

Dohodnite si ošetrenie vopred priamo s nezmluvným lekárom. Následne si ho nechajte schváliť u nás. Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť si zaplatíte u lekára a my vám spätne poskytneme príspevok, ktorý sa týka aj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ktoré vám lekár predpíše.

Výška príspevku, ktorý vám vrátime sa odvíja od obvyklej ceny, ktorú Dôvera platí za poskytnutú zdravotnú starostlivosť svojim zmluvným lekárom. Pošleme vám ho priamo na váš bankový účet.

Štyri kroky

  1. Dohodnite si najskôr s lekárom zákrok a spolu vypíšte túto Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa. Nezabudnite ju doručiť do Dôvery najneskôr 10 dní pred absolvovaním ošetrenia.
  2. V Dôvere žiadosť do 10 pracovných dní posúdime a pokiaľ bude dokumentácia kompletná, ju aj schválime. Okrem súhlasného stanoviska vám oznámime aj maximálnu výšku príspevku, ktorý vám vrátime za ošetrenie u nezmluvného lekára a lehotu, v ktorej máte ošetrenie absolvovať.
  3. Za absolvovanie vyšetrenie alebo zákroku si zaplatíte priamo u nezmluvného lekára.
  4. Následne nás do 3 kalendárnych mesiacov od absolvovania ošetrenia požiadajte o poskytnutie príspevku zaslaním nasledovných dokladov: Potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky). My vám vrátime peniaze priamo na váš bankový účet do 10 pracovných dní od obdržania kompletnej dokumentácie.


Od 1.11.2017 došlo k úprave kritérií na preplatenie príspevku za ošetrenie u nezmluvného lekára. Zmena sa týka výšky príspevku (zo 100% na 80%). Čas, v ktorom nás môžete požiadať o vrátenie nákladov sú tri kalendárne mesiace a peniaze vám vrátime do 10 pracovných dní od dodania kompletných dokladov. Podrobné kritéria si môžete prečítať na tejto stránke